Redaktionen

1 2 3 51

Äntligen fiber?

Svenska Fibernät bygger för framtiden - fast litet senare - eller snarare inte alls...

Svenska Fibernät bygger för framtiden – fast litet senare – eller snarare inte alls…

Att IP-Only (eller Svenska Fibernät) självförvållat dragit sin fiberetablering i långbänk i Ljungskile är en sanning som man inte behöver fundera särskilt länge på. Efter att man avtalat med Uddevalla Energi om samförläggning, som skulle börja för mer än ett år sedan, har det hänt – ingenting!

Datum när jobbet skulle börja var fastställt – Uddevalla Energi fanns på plats – men IP-Onlys entreprenörer kom aldrig.

Uddevalla Energi stod som byggherre för jobbet, men hade kommit överens med IP-Only om samarbete och delade kostnader. Tidpunkten flyttades fram ett par gånger medan Uddevalla Energi hade börjat och arbetade på, eftersom de inte hade möjlighet att vänta på IP-Only. Varje gång man kommit överens om att börja samförlägga uteblev IP-Only.

Uddevalla Energis fiberarbete på Hälle 2016. (Bild: Stig Magneson)

Uddevalla Energis fiberarbete på Hälle 2016. (Bild: Stig Magneson)

Att sedan IP-Only försöker slingra sig med diverse ursäkter och undanflykter hjälper föga, arbetet är till dags dato inte utfört!

För det ligger ju i sakens natur att man måste vara på plats och arbeta om det ska komma ner någon fiber i marken. Den går ju liksom inte att önska dit, hur gärna man än vill.

En stilla undran är om det är så viktigt att ”rodda” jobbet själv, att det dels går ut över dem som beställt fiber och dels går ut över samhällsstrukturen med ånyo uppgrävda gator och gångbanor. Vad vi vet satte Uddevalla kommun stopp för ytterligare grävarbete.

Informationsmöte hålls den 23 november kl 18:00 i Ljungskile Folkhögskola.

Informationsmöte hålls den 23 november kl 18:00 i Ljungskile Folkhögskola. Klicka i bilden för mer info.

Nu kan de som blivit ”blåsta” kanske få sin fiber i alla fall!

Det är nämligen så förnämligt ordnat att Uddevalla Energi vid sin etablering grävde ner fiberslang till  samtliga fastigheter i de områden de grävde.

Det innebär i klartext att det i de allra flesta fall bara är att blåsa fiber och ansluta!

Det som kommer till är eventuell grävning på respektive tomtmark.

Uddevalla Energi har förlängt sitt kampanjerbjudande ett tag till för att fler ska kunna ansluta sig till ett rimligt pris. När kampanjen avslutas går priset upp.

Ett informationsmöte kommer att hållas 23 november på Ljungskile Folkhögskola. Klicka i bilden för att läsa mer.

Vad vi förstår lär inte IP-Only komma igång på ett bra tag än – om de ens kommer igång alls. Så det är väl fråga om avtalsbrott, vilket i förlängningen innebär att de som tecknat avtal med IP-Only förmodligen kan bryta detta och teckna nytt med Uddevalla Energi!

 

Björn T.

PS Vi har just fått veta att det inte är IP-Only som säger upp avtalet efter de två år det är tecknat på. Så om man skrivit på med IP-Only måste man själv säga upp det när de två avtalsåren har passerat. Vi fick också veta att det är fler sådana avtal som går ut nu i november. DS

Kreativt på Lyckorna

Affischen över utställningenJust nu pågår en utställning signerad Anders Sköld på Kvarnstigen, Lyckorna. Den är kallad ”Olja på duk & ett collage.

Utställningen innehåller bland annat bilder från Venedig, där måsfåglar syns i en fiskmarknad mot röda  bakgrunder. Anders visar också barn som leker i vattnet, ett norskt skogslandskap med döda björkar i översvämmat område.

Collaget är helt enkelt en väggspegel, där Anders monterat kontokort. Verket heter ”Pappa, gasvajern + moms”.

Det finns en tanke bakom allt, ibland nedtecknat på baksidan av målningen, på ramen.

Utställningen pågår mellan 28 oktober och 19 november.

Läs mer om Anders på www.andersskold.se.

 

 

Hur segt ska det vara egentligen?

Asfalterat och klart. Nu ska det grävas upp igen! Den oanslutna fibern väntar vid kanten!

Asfalterat och klart. Nu ska det grävas upp igen! Den oanslutna fibern väntar vid kanten! (Bild: Stig Magneson.)

Det här med bredband via fiber – hur segt ska det vara att få installerat egentligen? En del operatörer jobbar effektivt och seriöst. Andra dock fort men fel – d.v.s. oseriöst!

Vi har en operatör som orerat vitt och brett om hur ofantligt bra de är – men när det kommer till skarpt läge funkar ingenting…

Låt oss ta det från början.

IP-Onlys PR-avdelning visade sig vara höjdare på att framhäva företaget när de hade ett möte på Lyckornas Golfklubb den 23 november 2015 – d.v.s. snart två år sedan! Där utlovades både det ena och det andra i fiberanslutningsväg. Och fort skulle det gå…

Vad blev det av detta? Det bidde inte ens en tumme! För arbetet har inte börjat i någon större omfattning ens detta dagens datum!

Den 27 juni 2016 skulle det påbörjas en samförläggning mellan Uddevalla Energi och IP-Only i Ljungskile centralort. Vad blev det av det?

IP-Only kom inte. Uddevalla Energi försökte – så gott det nu gick – att få tag på dem som skulle göra jobbet för IP-Only, men utan resultat.

Nu har vi den 11 augusti 2017 – alltså nära två år sedan IP-Onlys beramade möte på golfklubben. Uddevalla Energi har ett nät som fungerar sedan flera månader – IP-Onlys kunder väntar fortfarande.

En from förhoppning är att de ”blåsta” kunderna kan säga upp sina avtal och teckna nya med Uddevalla Energi, så kanske de kan få sina anslutningar litet kvickare!

Slutsatsen är i alla fall att man inte ska lita på vem som helst eller vad som helst! Lokala företag kan man i alla fall kommunicera med. Det verkar däremot helt omöjligt med en del av ”de stora drakarna”!

Eller är det så förnämligt funtat att IP-Only kan leverera ett nät innan hösten är slut?

Fan tro’t, sa rellingen…

Björn T.

P.S. Hoppas bara att Uddevalla Energis fibernät inte blir avgrävt om och när IP-Only sätter igång. De har nämligen grävt av nät tidigare – med stora konsekvenser som följd… D.S.

Referenser:

Bohusläningen 3 aug. 2017.

Ljungskilebloggen 8 okt. 2016

 

Livskvalité får man tydligen inte ha i Ljungskile…!

E 6:an genom Ljungskile lämnar ingen oberörd

E 6:an genom Ljungskile lämnar ingen oberörd

Efter många turer under flera år har frågan om en reell bullerdämpning av motorvägens trafik genom Ljungskile återigen stött på patrull. När E6 projekterades för många år sedan var löftet att vägen skulle ”grävas ner” för att minimera uppdelningen av Ljungskile, liksom att dämpa trafikbullret.

Hur det blev vet vi nu, eller åtminstone hur det fortfarande är. D.v.s. inte åtgärdat! Detta trots att buller genom vetenskaplig forskning har visat sig vara en av de starkaste orsakerna till försämrad hälsa hos dem som blir utsatta.

Längst ner på sidan finns en liten video som visar färden på E 6 genom Ljungskile norrut. Bilen med kameran körs i exakt 110 km/tim enligt GPS:en, hastigheten minskas alldeles i slutet av filmen vid norra motet. Bullret minskar ju inte precis om man kör fortare…! Övriga kommentarer är överflödiga.

E 6:an genom Ljungskile norrut.

E 6:an genom Ljungskile norrut.

Stefan Edman  och Thomas Rasmusson har engagerat sig i frågan – läs vad de anser här nedan:

Motorvägsbruset: Länsstyrelsen sa nej – och kommunen la sig platt.

Dags att kräva tyst asfalt och bullerskärmar!

Vi som skriver detta har sedan 2013 engagerat oss starkt för att dämpa E6-ans bullermatta över Ljungskile. Vi tog hit regionens främste bullerexpert tekn dr Mikael Ögren, Trafikverkets buller- och miljöchefer – och uppvaktade Uddevalla kommunens samhällsbyggnadsnämnd och miljöchef.

Efter några sega år ansökte kommunen äntligen  – förra våren, alltså 2016 – hos Länsstyrelsen om sänkt hastighet med  övervakningskameror på en sträcka av 4 km på motorvägen längs Ljungskile. Hastigheten skulle sänkas från 110 km/h till 80 km/h vilket enligt experten Ögren ger den snabbaste och mest effektiva bullerdämpningen. För bilisterna skulle det bli en tidsförlust på bara 49 sekunder!

Många av er har frågat oss vad som hänt med ansökan. Vi visste inget förrän vi själva kontaktade Länsstyrelsen. Det visar sig att Länsstyrelsen sa blankt nej redan 23 januari i år! Kommunen hade då rätt att inom tre veckor överklaga beslutet – men tog inte chansen! När vi ringde Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gunilla Magnusson (MP) och undrade varför de inte gjorde det så berättade hon att kommunledningen inte ens diskuterade saken. Än mindre meddelade kommunen oss om beskedet trots att vi varit så aktiva i ärendet. Och i media har vi inte sett en rad.

Varför sa då Länsstyrelsen (Lst) nej till att sänka hastigheten av bullerskäl? Här är deras skäl – och våra kommentarer:

  • Lst påstår att hastighetssänkningen knappast dämpar bullret. Vår kommentar: Lst ifrågasätter alltså regionens främste bullerexpert utan att ange några särskilda argument
  • Lst menar att ”framkomligheten” för arbetspendling och näringslivets transporter skulle störas om hastigheten sänks. Vår kommentar: 49 sekunders fördröjning ses alltså som ett problem!
  • Lst menar att efterlevnaden skulle bli låg eftersom trafikanterna ser att vägkvaliteten är god; de upptäcker inte heller att de passerar ett samhälle. Vår kommentar: Lst nämner inte att ansökan inkluderar övervakningskameror, något som ju dokumenterat skapar god efterlevnad. Lst nämner fallet Kungälv som har 80 km/h på ungefär lika lång sträcka. E6 går rakt igenom Ljungskile, liksom den gör i Kungälv. Så varför behandla dessa två case så olika?
  • Lst åberopar Trafikverkets och Polismyndighetens negativa yttranden men kunde självklart ändå ha fattat ett för Ljungskileborna positivt beslut. Det är alls inte bara ett antal fastigheter nära vägen som är berörda utan hela dalgången med sin kuperade terräng. Något Mikael Ögren visat i sin studie

Vi beklagar Lsts beslut. Och vi tycker att kommunens bristande engagemang för att följa upp frågan är oacceptabelt.

 

Kära Ljungskilebor, hög tid att ringa våra förtroendevalda politiker och kräva andra åtgärder – tyst asfalt och bullerskärmar!

Det handlar om ju något så viktigt som välfärd, hälsa och attraktionskraft för Ljungskile, porten från söder till Uddevalla stad.

 

Stefan Edman  Thomas Rasmusson

 

El- och teleavbrott hos oss i skogen…

Svarta natta och korsord istället för Uppdrag granskning...

Svarta natta och korsord istället för Uppdrag granskning…

I onsdags kväll försvann strömmen hos oss i Vassbovik. Samma sak för dem som bor i Jättesås, även om de fick tillbaka strömmen litet kvickare. Vi borde väl egentligen vara vana här efter åratal av strömavbrott, men sedan 2007 har det varit mer sparsamt med dessa avbrott. Då grävde nämligen Uddevalla Energi ner matningsledningarna på 10 000 volt i marken så vi slapp de dåliga luftledningarna. För det slog aldrig fel – så fort det började blåsa och kom litet nederbörd (företrädesvis blötsnö) ramlade det ner något träd på ledningen – och så gick strömmen någon helt annanstans än dit den skulle…

Det var en välgärning som vi var mycket tacksamma för att få kablarna nedgrävda. En del nya fina transformatorer sattes upp också, vilka gjorde distributionen ännu bättre.

Men det var en, som undertecknad tycker, generaltavla som samtidigt gjordes. Matningen till de lokala näten här i skogen grävdes inte ner!

Just då, 2007, var det kanske inte så akut, men träd växer som bekant. Så den då betryggande ledningsgatan är inte särskilt betryggande längre, framför allt som en del träd även har murknat och nu inte är särskilt hållfasta! Och den röjning som gjorts (?) räcker inte till!

Före sista stolpen innan matningen gick ner i jorden ramlade ett murket träd - så det var två träd som ramlade sammanlagt.

Före sista stolpen innan matningen gick ner i jorden vid Hästhagevägen ramlade ett murket träd – så det var två träd som ramlade sammanlagt denna gång.

Sedan ledningen grävdes ner har det varit avbrott 26 gånger, varav ungefär 15 berott på träd som blåst ner på matningsledningen. Det är under alla förhållanden otroligt jobbigt att inte veta om strömmen tänker fungera när det blir hårt väder…! Har man dessutom djur, som många har här i skogen, blir det extra besvärligt.

En annan synpunkt är, att de som ska ut mitt i natten och reparera trasiga ledningar, inte har det så lätt. Det blåser, kanske regnar eller snöar, är vådligt mörkt och dessutom farligt! Det kan ju komma fler träd farande mitt i reparationen…! Heder åt dessa montörer som ger sig ut för att vi andra ska få strömmen tillbaka!

Att sedan Telias mobilmast här på Jättesås verkar sakna batteribackup då den helt sonika slutar fungera när strömmen försvinner gör ju inte saken bättre. Om det händer något – hur ska man kunna larma berörda myndigheter då? Hur ska montörerna kunna larma om hjälp om det händer något för deras del? Telia borde nog tänka till en del, speciellt som de är ganska ensamma om masten. Ett rykte säger dock att Tele2 är inblandade också, vilket inte bättrar på situationen direkt.

Strömmen var borta i över 4 timmar – vilket är lång tid när man inte har en susning om när den tänker komma tillbaka. Uddevalla Energi har en ”felsida” på sin hemsida, men den lär man inte komma åt om man varken har el eller mobiltelefoni tillgänglig, så då kan man inte få veta vad denna sida förmäler…

Så vi som bor här ute i skogen har en stark önskan! Måtte Uddevalla Energi inse situationens allvar och så snart det låter sig göras gräva ner matningsledningen hit också!

 

Björn Tellow

 

 

1 2 3 51
Tidigare inlägg
Prenumerera

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 104434Läsningar totalt:
  • 18Läsningar idag:
  • 63802Besökare totalt:
  • 15Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: