Fiber i Ljungskile – frågor och svar

 

Etapp 1 - allt klart förutom asfaltering. Den blir klar våren 2017. Etapp 2 - nästan klart. December 2016 blir det klart att koppla på. Asfaltering våren 2017. Etapp 3 - schaktarbete klart. Ytterligare färdigställt vintern 2017. Asfaltering våren 2017.

Uddevalla Energis etappkarta.

Uddevalla Energis tidsplan:
Etapp 1 – allt klart förutom asfaltering. Den blir klar våren 2017.
Etapp 2 – nästan klart. December 2016 blir det klart att koppla på. Asfaltering våren 2017.
Etapp 3 – schaktarbete klart. Ytterligare färdigställt vintern 2017. Asfaltering våren 2017.

 

Nu närmar sig färdigställandet av Uddevalla Energis fibernät i Ljungskile mer och mer. Det har varit en del problem på vägen – framför allt med samförläggningen med IP-Only. Den skulle ha börjat i mars, men kom inte igång förrän frampå hösten med känt resultat. Av 16 000 meter har samförläggningen bara skett på 2 700 meter! IP-Only ”hanterar” detta genom att gräva upp schakten igen…!

Detta har vi skrivit om tidigare och om de risker som det innebär för redan nedlagda fiber. Hade IP-Only varit med på tåget redan i april som det tidigare varit bestämt, hade detta aldrig behövt inträffa.

Uddevalla Energi har tecknat ett nytt avtal med IP-Only, där det sägs att IP-Only ska ansvara för alla oasfalterade fiberschakt över vintern. Uddevalla kommun vill nämligen inte att det sker någon asfaltering innan allt är färdigt.

För att många frågor ska få svar har Uddevalla Energi ställt samman ett informationsblad ”Fiber i Ljungskile – Frågor & svar” som kan laddas ner HÄR.

 

Red.

 

Tillägg 2016-12-13:

Avtalet är ännu inte underskrivet av IP-Only. Man kan konstatera att detta företag fortsätter med sina longörer som vanligt…

 

 

 

 

 

När snålheten bedrar visheten (på Lyckorna)…

Valåsberget på Lyckorna.

Valåsberget.

Det finns ekonomer. Så finns det ekonomer också. Skillnaden är faktiskt ganska stor, för det finns en del personer i dessa kategorier som inte kan se konsekvenserna av vad de håller på med.

Nu senast gäller det Lyckorna, där ekonomer har ställt till det för de fastighetsägare som vill ha fiberanslutning via Telia. Just nu händer det ingenting på den fronten… trots att beställningar är gjorda och avtal är underskrivna.

Det finns ett företag som heter Skanova, som ägs av Telia. Detta företag är satta att sköta den fiberetablering som ska göras av också Teliaägda Öppen Fiber. Men Skanova gör inget själva.

Skanova engagerar i sin tur entreprenörer som även de saknar resurser gräva och installera själva. Så de i sin tur anlitar ytterligare ett led av schakt- och installationsföretag som underentreprenörer.

Det är här det blir hazard för de sistnämnda!

Entreprenörerna har inte sällan en lång historia bakom sig av misslyckade projekt, men anlitas ånyo för att de är billiga. Kopplingen mellan pris och förmågan att genomföra projekt tycks ha gått ekonomerna på Skanova förbi. Så när det blir dyrare än beräknat betalar man inte entreprenören varför inte heller schakt- och installationsföretag får betalt. Uttrycket ”man får vad man betalar för ” tycks ha gått Skanova förbi. Är det rimligt att tredje man, kunder och installationsföretag, skall betala priset för Skanovas bristande affärsförmåga?

Det finns naturligtvis kostnadsramar att hålla sig till. Men dessa ramar bör nog i rimlighetens namn innehålla klausuler för oförutsedda händelser, som svårigheter i marken vid grävning etc. Det finns ju en del sten och berg i Bohuslän som bekant.

Lyckorna.

Lyckorna.

Nu har uppgifter kommit fram att ekonomerna på Skanova tyckte att ”det blev för durt detta att gräva”, så då betalar man inget till entreprenören eftersom det blev ”för durt”…

Kan entreprenören inte betala sina underentreprenörer i gräv- och teknikbranscherna, kan då dessa fortsätta att gräva och lägga ner fiberslang och fiber? Utan att få betalt?

Det blir litet som att åka och tanka bilen utan pengar eller kreditkort. Man kommer inte särskilt långt efter en sådan tankning.

Nu har den aktuella entreprenören slutligen slagit vantarna i bordet med 600 fordringsägare och många miljoner i skulder och ett tiotal stora fiberprojekt som gått över styr. Förhållanden som Skanova måste haft god kännedom om sedan före tilldelningen av projektet på Lyckorna! Hur ansvarigt är det, eftersom det i förlängningen drabbar dem som ska göra jobbet och de som ska ha fiberanslutning?

Så nu blir det så att tredje man – de som vill ha fiberanslutning via Telias Öppen fiber – också kommer i kläm. Skanova försöker komma undan genom att erbjuda fastighetsägarna att komma ur avtalet – och därmed slippa kostnader för att entreprenören gräver. Gå inte på detta! Avtal är avtal! Kanske frågan om skadestånd dyker upp istället?

Är det så man hanterar sina avtalspartners? Oavsett om det är fråga om fastighetsägare eller entreprenörer? Resultatet blir som det förefaller en negativ ekonomi, eftersom det inte lär bli några intäkter från fiberanslutna fastigheter. Men det kanske är för Skanova som det ofta var förr – spara på pengarna tills du går i putten!

Att sedan både fastighetsägare och entreprenörer blir drabbade gör inget för det stora företaget Skanova, som helt kallt måste räkna hem varje satsning in absurdum förefaller det. Kanske borde man tänkt efter före, eller?

Kanske är det samma förhållande för den satsning som ”pågår” i Uddevalla?

Vi också konstatera att IP-Only verkar ha kommit igång så smått på Lyckorna… Varför det tagit sån tid ”vete spörs…”, men de kanske också är fullt upptagna med att gräva upp Ljungskile centralort igen!

 

Björn T.

 

 

 

Årets Ljushuvud i Ljungskile 2016

Följande kom från Stefan Edman idag:

Nu är det dags att nominera kandidater till utnämningen av Årets Ljushuvud 2016 i Ljungskile!

Det skall vara en person som under året gjort särskilt viktiga och kreativa insatser för vårt samhälle – vad gäller t ex företagsamhet, idrott, kultur, barn- och ungdomsverksamhet, skola, initiativ som främjar gemenskap och förståelse, Ljungskile i världen etc.

Välkommen att nominera någon du tycker är värd denna uppmärksamhet och ära. Beskriv personen och din motivering.

Mejla nomineringen till st.edman@telia.com  senast den 20 november 2016.

En jury med representanter för arrangörerna LSK och Uddevalla Näringsliv – se nedan – begrundar nomineringarna och beslutar därefter vem som skall utropas som Ljushuvud i Ljungskile 2016. Det hela offentliggörs från scenen på årets julmarknad på Ljungskile torg.

Ljungskiles första Ljushuvud utsågs i fjol, 2015. Det blev Elsie Jonsson Ekwing från L´jazz.

Vi ser fram mot din nominering!

 

Tanja Hjertquist, eventkoordinator, Uddevalla Näringsliv

Hannes Stiller, klubbchef, LSK

Stefan Edman, LSK

Förra årets Ljushuvud Elsie Jonsson Ekving blev så här glad över utmärkelsen!

Förra årets Ljushuvud Elsie Jonsson Ekving blev så här glad över utmärkelsen! Här supportad av sin dotter.


Fiberslang nedgrävd – nu grävs det upp igen!

Samförläggning på Melagsberg.

Samförläggning på Melagsberg. (Bild: Stig Magneson ©)

Snacka om resursslöseri! Nu när Uddevalla Energi så gott som slutfört alla sina arbeten med nedgrävning av fiberslang i Ljungskile – kommer IP-Only att gräva upp alltsammans igen! Detta trots att detta företag enligt vad Ljungskilebloggen erfar fått erbjudande om att få hyra befintliga fiberrör istället!

Förberedelse för asfaltering på Svalörtsvägen.

Förberedelse för asfaltering på Svalörtsvägen.
(Bild: Stig Magneson ©)

Svenska Fibernät/IP-Only skulle börja en samförläggning med Uddevalla Energi i centralorten med början vecka 22, månadsskiftet maj – juni, men det blev framflyttat till vecka 25, som blev framflyttat till v. 30, mitt under semesterperioden… Men det blev heller inte av. Uddevalla Energi har i alla fall vid upprepade tillfällen kontaktat IP-Only och undrat var de blivit av!

Vi skrev ett nytt inlägg 5 september. Inte ens då hade IP-Only kommit igång. Då skyllde man på ett nytt möte mellan operatörerna och kommunen…

Nu är det grävning på gång. Det ska gå till så, att överallt där Uddevalla Energi redan är klara och asfaltering väntar, ska IP-Only gräva upp igen och lägga ner sin egen slang. Hur samhällsekonomiskt och miljövänligt detta är får envar tänka ut själv.

Samförläggning blev det tydligen hur som helst på någon gata på Melagsberg. Lite skillnad från vad som var meningen från början.

 

Asfaltering på Svalörtsvägen.

Asfaltering på Svalörtsvägen.
(Bild: Stig Magneson ©)

Men det allvarliga i situationen är att det inte går att utesluta att man med detta förfarande gräver av en och annan redan nedlagd slang! Vi vet redan hur det gick i Lilla Edet kan man läsa HÄR. Där fanns det många problem med avkapade befintliga telefonledningar orsakade av IP-Only.

Uddevalla Energi lär ha erbjudit IP-Only att hyra redan nedlagda rör och därmed slippa gräva upp halva centralorten igen. Ett erbjudande som IP-Only enligt vad vi erfarit avvisat. Så nu ska det grävas igen.

Vad ansvariga politiker i Uddevalla kommun tycker om detta får vi förmodligen anledning att återkomma till.

Uddevalla Energi har hållit på sedan i mars med sina arbeten. Så det är väl inte helt fel om man tror att det dröjer ytterligare ett halvår innan alla ledningsgropar/-diken är igenlagda och asfalterade.

Hur det blir på Lyckorna vet vi inte än, men ska försöka återkomma om detta.

 

Björn T.

 

 

 

 

Bredfjällsdagen och stipendium att söka!

Bredfjällsdagen

Klicka i bilden för att ladda ner affischen som PDF-fil!

Lördag 24 september blir det fest på Norra Fjället! Bredfjällsdagen går av stapeln med allt vad därtill hörer.

Man kan också söka stipendium att användas till forskning om Bredfjället eller dess tidigare invånare. Läs mer nedan.

Bredfjällets Teatersällskap tillsammans med Ljungskile Friluftsklubb, Friluftsfrämjandet, Hembygdsföreningen, Jaktvårdskretsen och Fiskeklubben Härvan arrangerar Bredfjällsdagen som äger rum kl 10-14 på friluftsgården Norra Fjället, Ljungskile.

Så här säger arrangörerna om evenemanget:

 • Kolla fåglar!
 • Möt fjällets jägare och fiskare!
 • Testa miniorientering!
 • Kolla svamp och höstblommor!
 • Lär dig hur man bereder lin – och gör äggost (njut av ett smakprov!)!
 • Besök fjällmuseet!
 • Baka en glödkaka!
 • Träffa Skogsmulle!
 • Hör berättelserna om Anna Jonsdotter och människornas liv på Södra och Norra Fjället!
 • Vi bjuder på fika!
 • Kom och gå när ni vill – ingen entré!

Alla är hjärtligt välkomna!


Intresserad av att utforska livet på Bredfjället i gången tid?

Sök stipendium från Bredfjällets Teatersällskap!

Fjärdigsman kommer på besök

Fjärdigsman kommer på besök. Scen ur Bredfjällsspelen 2013.

Bredfjällets Teatersällskap är en ideell organisation, bildad hösten 2011 med syfte att fungera som huvudman för ”Bredfjällspelen”. Somrarna 2013 och 2014 gavs sammanlagt 22 fullsatta föreställningar av denna kulturhistoriskt fokuserade friluftsteater på Norra Fjället öster om Ljungskile. Pjäsen, som mötte starkt positiv respons från såväl recensenter som publik, spelades på både scen och i det vackra omgivande landskapet och gestaltades av en ensemble av professionella och amatörer och med specialskriven musik.

Teatersällskapet vill med pjäsen och övrig verksamhet (kulturfriluftsdagar för grundskolan, Bredfjällets dag, guidade vandringar mm) stärka intresset, kunskapen och engagemanget för det liv som levdes i backstugor och på mindre gårdar på Bredfjället, från äldre tid fram till våra egna dagar. Ett ganska omfattande faktamaterial kring dessa förhållanden finns att tillgå i bokform och i Ljungskileortens Hembygdsförenings arkiv.  Men ytterligare insatser bör stimuleras.

Det är för detta syfte Bredfjällets Teatersällskaps årliga stipendium nu har inrättats. Stipendiet uppgår till 25 000:- och kan utgå antingen för fördjupande studier av en viss aspekt av Bredfjällets kulturhistoria och/eller enskilda människors livsöden eller för en gestaltning i bild, musik eller på scen (pjäs) av redan kända förhållanden.

Vem som helst kan söka vårt stipendium! Val av ämne och presentationsform för arbetet skall motiveras och preciseras i ansökan. En jury, bestående av styrelsen för Bredfjällets Teatersällskap, väljer vem eller vilka som skall tilldelas årets stipendium.  Redovisningen av arbetet skall ske under 2017 på sätt som juryn och stipendiaten gemensamt kommer överens om.

Skriftlig ansökan (max 1 A4) mejlas eller postas till Bredfjällets Teatersällskap, c/o Stefan Edman, Almvägen 10, 459 31 Ljungskile, st.edman@telia.com senast 15 november 2016.  Den/de som får årets stipendium ges besked om detta senast 15 december 2016.  

 

 

Tidigare inlägg

Prenumerera

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv

Kategorier

Googleannonser

Besöksstatistik

 • 104434Läsningar totalt:
 • 18Läsningar idag:
 • 63802Besökare totalt:
 • 15Besökare idag:
 • 0Besökare online nu: