Funderingar

Äntligen fiber?

Svenska Fibernät bygger för framtiden - fast litet senare - eller snarare inte alls...

Svenska Fibernät bygger för framtiden – fast litet senare – eller snarare inte alls…

Att IP-Only (eller Svenska Fibernät) självförvållat dragit sin fiberetablering i långbänk i Ljungskile är en sanning som man inte behöver fundera särskilt länge på. Efter att man avtalat med Uddevalla Energi om samförläggning, som skulle börja för mer än ett år sedan, har det hänt – ingenting!

Datum när jobbet skulle börja var fastställt – Uddevalla Energi fanns på plats – men IP-Onlys entreprenörer kom aldrig.

Uddevalla Energi stod som byggherre för jobbet, men hade kommit överens med IP-Only om samarbete och delade kostnader. Tidpunkten flyttades fram ett par gånger medan Uddevalla Energi hade börjat och arbetade på, eftersom de inte hade möjlighet att vänta på IP-Only. Varje gång man kommit överens om att börja samförlägga uteblev IP-Only.

Uddevalla Energis fiberarbete på Hälle 2016. (Bild: Stig Magneson)

Uddevalla Energis fiberarbete på Hälle 2016. (Bild: Stig Magneson)

Att sedan IP-Only försöker slingra sig med diverse ursäkter och undanflykter hjälper föga, arbetet är till dags dato inte utfört!

För det ligger ju i sakens natur att man måste vara på plats och arbeta om det ska komma ner någon fiber i marken. Den går ju liksom inte att önska dit, hur gärna man än vill.

En stilla undran är om det är så viktigt att ”rodda” jobbet själv, att det dels går ut över dem som beställt fiber och dels går ut över samhällsstrukturen med ånyo uppgrävda gator och gångbanor. Vad vi vet satte Uddevalla kommun stopp för ytterligare grävarbete.

Informationsmöte hålls den 23 november kl 18:00 i Ljungskile Folkhögskola.

Informationsmöte hålls den 23 november kl 18:00 i Ljungskile Folkhögskola. Klicka i bilden för mer info.

Nu kan de som blivit ”blåsta” kanske få sin fiber i alla fall!

Det är nämligen så förnämligt ordnat att Uddevalla Energi vid sin etablering grävde ner fiberslang till  samtliga fastigheter i de områden de grävde.

Det innebär i klartext att det i de allra flesta fall bara är att blåsa fiber och ansluta!

Det som kommer till är eventuell grävning på respektive tomtmark.

Uddevalla Energi har förlängt sitt kampanjerbjudande ett tag till för att fler ska kunna ansluta sig till ett rimligt pris. När kampanjen avslutas går priset upp.

Ett informationsmöte kommer att hållas 23 november på Ljungskile Folkhögskola. Klicka i bilden för att läsa mer.

Vad vi förstår lär inte IP-Only komma igång på ett bra tag än – om de ens kommer igång alls. Så det är väl fråga om avtalsbrott, vilket i förlängningen innebär att de som tecknat avtal med IP-Only förmodligen kan bryta detta och teckna nytt med Uddevalla Energi!

 

Björn T.

PS Vi har just fått veta att det inte är IP-Only som säger upp avtalet efter de två år det är tecknat på. Så om man skrivit på med IP-Only måste man själv säga upp det när de två avtalsåren har passerat. Vi fick också veta att det är fler sådana avtal som går ut nu i november. DS

Hur segt ska det vara egentligen?

Asfalterat och klart. Nu ska det grävas upp igen! Den oanslutna fibern väntar vid kanten!

Asfalterat och klart. Nu ska det grävas upp igen! Den oanslutna fibern väntar vid kanten! (Bild: Stig Magneson.)

Det här med bredband via fiber – hur segt ska det vara att få installerat egentligen? En del operatörer jobbar effektivt och seriöst. Andra dock fort men fel – d.v.s. oseriöst!

Vi har en operatör som orerat vitt och brett om hur ofantligt bra de är – men när det kommer till skarpt läge funkar ingenting…

Låt oss ta det från början.

IP-Onlys PR-avdelning visade sig vara höjdare på att framhäva företaget när de hade ett möte på Lyckornas Golfklubb den 23 november 2015 – d.v.s. snart två år sedan! Där utlovades både det ena och det andra i fiberanslutningsväg. Och fort skulle det gå…

Vad blev det av detta? Det bidde inte ens en tumme! För arbetet har inte börjat i någon större omfattning ens detta dagens datum!

Den 27 juni 2016 skulle det påbörjas en samförläggning mellan Uddevalla Energi och IP-Only i Ljungskile centralort. Vad blev det av det?

IP-Only kom inte. Uddevalla Energi försökte – så gott det nu gick – att få tag på dem som skulle göra jobbet för IP-Only, men utan resultat.

Nu har vi den 11 augusti 2017 – alltså nära två år sedan IP-Onlys beramade möte på golfklubben. Uddevalla Energi har ett nät som fungerar sedan flera månader – IP-Onlys kunder väntar fortfarande.

En from förhoppning är att de ”blåsta” kunderna kan säga upp sina avtal och teckna nya med Uddevalla Energi, så kanske de kan få sina anslutningar litet kvickare!

Slutsatsen är i alla fall att man inte ska lita på vem som helst eller vad som helst! Lokala företag kan man i alla fall kommunicera med. Det verkar däremot helt omöjligt med en del av ”de stora drakarna”!

Eller är det så förnämligt funtat att IP-Only kan leverera ett nät innan hösten är slut?

Fan tro’t, sa rellingen…

Björn T.

P.S. Hoppas bara att Uddevalla Energis fibernät inte blir avgrävt om och när IP-Only sätter igång. De har nämligen grävt av nät tidigare – med stora konsekvenser som följd… D.S.

Referenser:

Bohusläningen 3 aug. 2017.

Ljungskilebloggen 8 okt. 2016

 

El- och teleavbrott hos oss i skogen…

Svarta natta och korsord istället för Uppdrag granskning...

Svarta natta och korsord istället för Uppdrag granskning…

I onsdags kväll försvann strömmen hos oss i Vassbovik. Samma sak för dem som bor i Jättesås, även om de fick tillbaka strömmen litet kvickare. Vi borde väl egentligen vara vana här efter åratal av strömavbrott, men sedan 2007 har det varit mer sparsamt med dessa avbrott. Då grävde nämligen Uddevalla Energi ner matningsledningarna på 10 000 volt i marken så vi slapp de dåliga luftledningarna. För det slog aldrig fel – så fort det började blåsa och kom litet nederbörd (företrädesvis blötsnö) ramlade det ner något träd på ledningen – och så gick strömmen någon helt annanstans än dit den skulle…

Det var en välgärning som vi var mycket tacksamma för att få kablarna nedgrävda. En del nya fina transformatorer sattes upp också, vilka gjorde distributionen ännu bättre.

Men det var en, som undertecknad tycker, generaltavla som samtidigt gjordes. Matningen till de lokala näten här i skogen grävdes inte ner!

Just då, 2007, var det kanske inte så akut, men träd växer som bekant. Så den då betryggande ledningsgatan är inte särskilt betryggande längre, framför allt som en del träd även har murknat och nu inte är särskilt hållfasta! Och den röjning som gjorts (?) räcker inte till!

Före sista stolpen innan matningen gick ner i jorden ramlade ett murket träd - så det var två träd som ramlade sammanlagt.

Före sista stolpen innan matningen gick ner i jorden vid Hästhagevägen ramlade ett murket träd – så det var två träd som ramlade sammanlagt denna gång.

Sedan ledningen grävdes ner har det varit avbrott 26 gånger, varav ungefär 15 berott på träd som blåst ner på matningsledningen. Det är under alla förhållanden otroligt jobbigt att inte veta om strömmen tänker fungera när det blir hårt väder…! Har man dessutom djur, som många har här i skogen, blir det extra besvärligt.

En annan synpunkt är, att de som ska ut mitt i natten och reparera trasiga ledningar, inte har det så lätt. Det blåser, kanske regnar eller snöar, är vådligt mörkt och dessutom farligt! Det kan ju komma fler träd farande mitt i reparationen…! Heder åt dessa montörer som ger sig ut för att vi andra ska få strömmen tillbaka!

Att sedan Telias mobilmast här på Jättesås verkar sakna batteribackup då den helt sonika slutar fungera när strömmen försvinner gör ju inte saken bättre. Om det händer något – hur ska man kunna larma berörda myndigheter då? Hur ska montörerna kunna larma om hjälp om det händer något för deras del? Telia borde nog tänka till en del, speciellt som de är ganska ensamma om masten. Ett rykte säger dock att Tele2 är inblandade också, vilket inte bättrar på situationen direkt.

Strömmen var borta i över 4 timmar – vilket är lång tid när man inte har en susning om när den tänker komma tillbaka. Uddevalla Energi har en ”felsida” på sin hemsida, men den lär man inte komma åt om man varken har el eller mobiltelefoni tillgänglig, så då kan man inte få veta vad denna sida förmäler…

Så vi som bor här ute i skogen har en stark önskan! Måtte Uddevalla Energi inse situationens allvar och så snart det låter sig göras gräva ner matningsledningen hit också!

 

Björn Tellow

 

 

När snålheten bedrar visheten (på Lyckorna)…

Valåsberget på Lyckorna.

Valåsberget.

Det finns ekonomer. Så finns det ekonomer också. Skillnaden är faktiskt ganska stor, för det finns en del personer i dessa kategorier som inte kan se konsekvenserna av vad de håller på med.

Nu senast gäller det Lyckorna, där ekonomer har ställt till det för de fastighetsägare som vill ha fiberanslutning via Telia. Just nu händer det ingenting på den fronten… trots att beställningar är gjorda och avtal är underskrivna.

Det finns ett företag som heter Skanova, som ägs av Telia. Detta företag är satta att sköta den fiberetablering som ska göras av också Teliaägda Öppen Fiber. Men Skanova gör inget själva.

Skanova engagerar i sin tur entreprenörer som även de saknar resurser gräva och installera själva. Så de i sin tur anlitar ytterligare ett led av schakt- och installationsföretag som underentreprenörer.

Det är här det blir hazard för de sistnämnda!

Entreprenörerna har inte sällan en lång historia bakom sig av misslyckade projekt, men anlitas ånyo för att de är billiga. Kopplingen mellan pris och förmågan att genomföra projekt tycks ha gått ekonomerna på Skanova förbi. Så när det blir dyrare än beräknat betalar man inte entreprenören varför inte heller schakt- och installationsföretag får betalt. Uttrycket ”man får vad man betalar för ” tycks ha gått Skanova förbi. Är det rimligt att tredje man, kunder och installationsföretag, skall betala priset för Skanovas bristande affärsförmåga?

Det finns naturligtvis kostnadsramar att hålla sig till. Men dessa ramar bör nog i rimlighetens namn innehålla klausuler för oförutsedda händelser, som svårigheter i marken vid grävning etc. Det finns ju en del sten och berg i Bohuslän som bekant.

Lyckorna.

Lyckorna.

Nu har uppgifter kommit fram att ekonomerna på Skanova tyckte att ”det blev för durt detta att gräva”, så då betalar man inget till entreprenören eftersom det blev ”för durt”…

Kan entreprenören inte betala sina underentreprenörer i gräv- och teknikbranscherna, kan då dessa fortsätta att gräva och lägga ner fiberslang och fiber? Utan att få betalt?

Det blir litet som att åka och tanka bilen utan pengar eller kreditkort. Man kommer inte särskilt långt efter en sådan tankning.

Nu har den aktuella entreprenören slutligen slagit vantarna i bordet med 600 fordringsägare och många miljoner i skulder och ett tiotal stora fiberprojekt som gått över styr. Förhållanden som Skanova måste haft god kännedom om sedan före tilldelningen av projektet på Lyckorna! Hur ansvarigt är det, eftersom det i förlängningen drabbar dem som ska göra jobbet och de som ska ha fiberanslutning?

Så nu blir det så att tredje man – de som vill ha fiberanslutning via Telias Öppen fiber – också kommer i kläm. Skanova försöker komma undan genom att erbjuda fastighetsägarna att komma ur avtalet – och därmed slippa kostnader för att entreprenören gräver. Gå inte på detta! Avtal är avtal! Kanske frågan om skadestånd dyker upp istället?

Är det så man hanterar sina avtalspartners? Oavsett om det är fråga om fastighetsägare eller entreprenörer? Resultatet blir som det förefaller en negativ ekonomi, eftersom det inte lär bli några intäkter från fiberanslutna fastigheter. Men det kanske är för Skanova som det ofta var förr – spara på pengarna tills du går i putten!

Att sedan både fastighetsägare och entreprenörer blir drabbade gör inget för det stora företaget Skanova, som helt kallt måste räkna hem varje satsning in absurdum förefaller det. Kanske borde man tänkt efter före, eller?

Kanske är det samma förhållande för den satsning som ”pågår” i Uddevalla?

Vi också konstatera att IP-Only verkar ha kommit igång så smått på Lyckorna… Varför det tagit sån tid ”vete spörs…”, men de kanske också är fullt upptagna med att gräva upp Ljungskile centralort igen!

 

Björn T.

 

 

 

IP-Only har fortfarande inte börjat i Ljungskile!

Svenska Fibernät bygger för framtiden - fast litet senare...

Svenska Fibernät bygger för framtiden – fast litet senare…

Det har nu gått flera veckor sedan semestrarna för fiberrallarna är avslutade. Redan vecka 31 skulle arbetet med samförläggning av Uddevalla Energi och Svenska Fibernät/IP-Only börja – äntligen! Åtminstone var det avtalat så… i de områden som var kvar för Uddevalla Energi att åtgärda. 

Men IP-Only dök aldrig upp. Nu säger ryktet att det ska till ytterligare ett möte i veckan mellan operatörerna och kommunen vad det nu ska leda till. Uddevalla kommun vill sedan tidigare inte att man använder nedfräsning av fiberslang som metod och har därmed inte godkänt IP-Onlys önskemål att få göra detta. Risken bedöms för stor att det går snett och att känsliga ledningar fräses av av misstag!

Hur det går till i Lilla Edet kan man läsa HÄR. Där finns just nu många problem med avfrästa befintliga telefonledningar orsakade av IP-Only. I TTELA:s artikel kan man få den felaktiga uppfattningen att det är Telia som ligger bakom förödelsen – men de är helt oskyldiga!

Telia kan självklart reparera det som är trasigt, men kommer i sådana fall att skicka räkningen för detta till IP-Only som åstadkommit skadorna. Därför vill förmodligen IP-Only reparera själva – och det tar uppenbarligen lång tid…!

Om man mot förmodan skulle använda nedfräsning (s.k. micro-trenching) i Ljungskile är risken överhängande att samma problem uppstår även här.

För Uddevalla Energis del uppger man att tidsplanen följs. Del två av etableringen i centralorten är nu färdiggrävd. Upptändning av nätet i denna del påbörjas inom kort.

I den tredje, södra delen har grävningarna nu påbörjats. Allt beräknas vara klart i slutet av hösten.

Hur IP-Only ska kunna matcha detta vet vi inte, bara att ca 300 kunder ännu inte fått någon indikation om när arbetet är klart.

En variant skulle kanske vara att Uddevalla Energi tar hand om dessa kontrakt också – fiberslang finns framme vid tomtgränsen överallt där det redan är grävt. Då skulle det förmodligen bli en ganska snabb affär att fixa fram anslutningar här också.

Ute på Lyckorna har enligt uppgift Telia gjort klar sin kanalisation/nedgrävning. Här har IP-Only enligt vad vi kunnat få fram heller inte börjat.

Hur illa kan man hantera sina kunder egentligen? Och hur mycket tål de?

 

Björn T.

 

 

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 155684Läsningar totalt:
  • 43Läsningar idag:
  • 100309Besökare totalt:
  • 24Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: