Funderingar

Betala två gånger?

Minimal påverkan

Minimal påverkan på vägen, som är användbar direkt efter att fiberslangen är nedfräst.

Stenshult, Råane och Vassbo har kommit i den lyckliga belägenheten att det numera finns bra fiberanslutning att tillgå – för de flesta. Men det är inte så för riktigt alla! 
Det finns fortfarande markägare som de facto idkar utpressning – eller kanske snarare använder sig av godsägarfasoner – för att få visa sin makt. Nyckelordet är vindkraft!
-Får inte jag bygga vindkraft får ni inte dra fiber på mina marker heller…!

Det är fem fastighetsägare som blivit utan fiberanslutning på grund av denne markägare. Men de har inte gett upp. För ett tag sedan begärde de att Lantmäteriet skulle göra en fastighetsreglering för bildande av ett servitut för att de skulle få fram sin fiber. Sammanträde på plats ägde rum i februari. Markägaren motsatte sig det hela och lantmäteriförrättaren konstaterade att det inte fanns någon möjlighet att komma överens under mötet. Hur det blir kommer därför att beslutas enligt fastighetsbildningslagens regler.

Det finns fler markägare som av samma anledning satt sig på tvären.

Den aktuelle markägaren vill uppenbarligen hämnas på vanligt folk (som i och för sig inte ville ha vindkraft nära sina fastigheter) när Uddevalla kommun i demokratisk ordning beslutade om att stoppa vindkraftsetableringar i Forshälla och Stenshult!

Att sedan LRF – Lantbrukarnas Riksförbund – är inblandade på ett mindre smickrande sätt verkar ganska övermaga! Framför allt som den LRF-jurist ovan nämnda markägare anlitat påstår att ADSL-anslutning eller mobilt bredband lätt kan ersätta en fiberanslutning!

I ett yttrande till Lantmäteriet skriver juristen: – De sökande fastigheterna har redan tillgång till bredband genom det fasta telefonnätet såväl som genom det mobila telefonnätet…”

Nedfräsning av fiberslang i en väg.

Nedfräsning av fiberslang i en väg. Påverkan är minimal och vägen kan användas direkt efter att maskinen passerat.

Juristen menar att ett servitut för fiberkabel därför inte kan vara till så påtaglig nytta för de sökande fastigheterna att denna nytta överstiger ”skadan på den tjänande fastigheten”. Juristen tycker heller inte att fiber är till någon påtaglig nytta för de sökande fastigheterna, eftersom de redan har tillgång till bredband genom ADSL och mobilnätet.

Vad gäller ”skada på den tjänande fastigheten” blir den minimal, eftersom fiberslangen fräses ner i vägkroppen. Vägen kan i full utsträckning användas direkt efter detta.

På ren amerikanska kan man kalla dessa yttranden för ”bullshit”, eftersom denna lagvrängare uppenbarligen inte har en aning om hur det fungerar. Det framgår tydligt i vad vederbörande har skrivit i sin inlaga!

Detta gäller idag:

 • Fiber är framtidssäkrat. Det går redan idag att till en rimlig kostnad få en garanterad, stadig uppkopplingshastighet på 1 GB/s.
 • ADSL är på väg ut. Tekniken är gammal och långsam. Ju längre bort från telefonstationen man är, desto långsammare går det. TV kan man glömma bort att kunna se via nätet om man bor längre bort än någon kilometer från telefonstationen. Kopparnätet är dessutom dyrt att underhålla och håller på att monteras ner på många håll.
 • Mobilt bredband går snabbt – om man är nära mobilmasten och få är uppkopplade mot den. Ju längre bort och ju fler som är uppkopplade, desto långsammare går det. Och vad händer om man råkar vara i radioskugga? Sedan finns begränsningar i datamängden som gör att man näppeligen kan se TV någon längre stund innan ”potten” är förbrukad.

LRF:s policy avseende fiber på landsbygden är dock glasklar. Något som juristen och markägaren förmodligen förträngt eller inte brytt sig om att ta reda på. Hur policyn sammanfattas kan man läsa om HÄR och HÄR.

Men nu kommer vi till pudelns kärna:
Markägaren är villig att släppa fram fiberkabeln om fastighetsägarna betalar för det!

Antingen en engångssumma på ett femsiffrigt belopp, eller en ersättning som regleras i 15-årsperioder och som ska räknas upp efter konsumentprisindex!

Kruxet är bara att då får fastighetsägarna betala två gånger till markägaren! Dels när man köpte tomtmarken att bygga på för ett antal år sedan. Dels när man vill anpassa sina fastigheter till dagens vedertagna standard! Snacka om att sitta fast som gisslan!

Att sedan det finns starka medicinska skäl för en stabil och bra fiberanslutning åtminstone hos en av fastighetsägarna ger markägaren faderullan i!

Det är inte svårt att hålla med det gamla ordspråket – snålheten bedrar ofta visheten… Snacka om dålig stämning!

 

Tycker Björn Tellow, också LRF-medlem.

 

Fiberoperatör? Vad gäller egentligen?

Projektörer i LjungskileAtt välja rätt operatör när man ska dra in fiber i huset verkar vara rätt svårt. Framför allt som det blivit en verbal smutskastning i ärendet. Men vad är egentligen rätt eller fel i  detta besvärliga val?

Det som är viktigt är att man tänker efter före, för sedan sitter man fast i sitt avtal! Då är det självklart att man ser till den totala kostnaden per månad och inte isolerar olika delar av avtalet från varandra.

Om sedan kommunikationsoperatören eller nätägaren har en liten extra avgift ska den naturligtvis räknas in i totalen.

Men det är några saker till som man också måste uppmärksamma – vad erbjuder respektive tjänsteleverantörer för månadspengen? Hur stor hastighet? Hur många TV-kanaler? Andra faciliteter? Hur lätt är det att få råd eller service? Väntetider i supporten? Tar det timmar?

Även lokal kännedom är viktig. Hur kan man enklast gräva för att få till anslutningarna så lätt som möjligt? Finns gammal struktur (till exempel redan nedgrävda rör) som kan användas rakt av så man slipper gräva? Vad kostar det att gräva från tomtgräns in till fastigheten? Ingår det i priset?

Hur stabilt är det företag man väljer? Finns en garanterad kontinuitet?

Vi vet till exempel att riskkapitalbolaget IP-Only, som äger Svenska Fibernät, har en uttalad policy att arbeta för att bli uppköpta inom fem år. Vad händer när detta sker? Företaget ingår i Wallenbergssfären.

Är det meningen att man ska behöva kontrollera företagens finansiella ställning för att vara på säkra sidan? Just vad gäller IP-Only finns det många röda siffror i den härskara av företag som finns i koncernen. Förluster tenderar i allmänhet att tas ut av tredje man, d.v.s. kunden i slutändan. Vad gäller Telia vet vi att staten är delägare. Uddevalla Energi är ett kommunalt bolag ägt av Uddevalla kommun.

När man vägt samman allt är det dags att välja. Man kan bara säga – tänk efter före! När väl avtalet är underskrivet och ångertiden har gått ut är det för sent.

 

Björn T.

 

 

 

Underlig marknadsföring av fibernät i Ljungskile!

Svenska Fibernät sätter upp skyltar litet över allt...

Svenska Fibernät sätter upp skyltar litet överallt…

Det har förekommit en del underliga manövrar i Ljungskile av en av de operatörer som håller på och raggar kunder. Det har gått till så att man satt ut skyltar om att ”Denna fastighet ska anslutas med fiber” även utanför fastigheter som inte har skrivit något avtal.
– Vi ska definitivt inte ha någon fiberanslutning vid Lyckorna torp och kvarn! säger Hembygdsföreningens ordförande Lars-Magnus Olovson.
Utanför denna fastighet fanns en skylt i går, men den var flyttad av någon person under natten och återfanns idag rakt över gatan istället.

Man kan osökt fråga sig om det är fråga om falsk marknadsföring, då det sattes upp skyltar även på andra ställen i Ljungskile, skyltar som numera är borttagna. Eller är det så enkelt som att denna operatör saknar nödvändig lokalkännedom och inte vet var de sätter upp sina skyltar någonstans?

Svenska Fibernät vill ha en anslutningsgrad av 35 % för att sätta igång. Deadline är satt till ungefär mitten av december (?). Den 22 december får man i alla fall veta om denna operatör kommer att bygga. Om man skulle få dra nytta av deras kampanjpris, skulle man ha beställt senast den 30 november.

Vad de har för anslutningsgrad idag har inte gått att utröna. Deras portal finns HÄR.

Telias skylt.

Telias skylt, som sätts upp där det finns underskrivna avtal.

Men Telia har just nu en anslutningsgrad på 33 % i Uddevalla/Ljungskile-Lyckorna. Gränsen för att börja bygga var satt till 30 %, så nu är det klart att det blir bygge! Läs mer om Telias satsning HÄR!

Uddevalla energi har ingen procentgräns över huvud taget, utan har redan satt igång med projekteringen. Installationerna görs sedan löpande med början i norra delen av Ljungskile.

Denna operatör har dessutom god kännedom om den infrastruktur som finns under markytan och kan därför gräva med minimal påverkan på omgivningen.

Uddevalla Energi har börjat projekteringen.

Uddevalla Energi har börjat projekteringen. Daniel Korn med kampanjskylten.

Uddevalla energi samarbetar med Q-market och har sin portal HÄR.

Just detta med grävning är också ett kapitel för sig – det blir säkert mycket svårt för två operatörer att gräva samtidigt – om det ens är möjligt – vilket sätter etableringsarbetet på hårda prov.

Förmodligen kommer kommunala synpunkter att begränsa möjligheten för mer än en operatör att gräva, vilket gör att konkurrenter måste samarbeta. Då blir det förmodligen longörer i grävandet till men för gemene man.

 

Björn T.

 

 

 

 

 

Striden om fiberkunderna går vidare….

Samhällsföreningens båda möten...

Samhällsföreningens båda möten… Klicka i bilden för att ladda ner som PDF-fil.

I kväll (måndag) är det stora fibermöten på två skilda ställen i Ljungskile. Dels har Ljungskile Samhällsförening kallat till möte på Lyckorna Golfklubb, där Telia och Svenska Fibernät ska presentera sina lösningar för Lyckorna och Valåsberget.

Dels har Uddevalla Energi ett möte i Grundtvigsalen på folkhögskolan, där de ska presentera sin satsning för östra Ljungskile.

Men inte nog med det – redan i morgon, 24 november har Samhällsföreningen ett nytt möte, denna gång i Grundtvigsalen. Då tussar man ihop Svenska Fibernät och Uddevalla Energi. Hur det går får vi se.

För bara några månader sedan var detta med fiberanslutning något som låg långt bort i fjärran för invånarna i Ljungskile centralort. Nu helt plötsligt slåss flera operatörer med varandra för att få så många kunder som möjligt.

Svårigheten blir för gemene man att välja rätt! Vad får man och vad får man inte? Hur länge ”sitter man fast” i avtal det inte går att komma ur om man valt fel?

Sedan kan man ju också ha synpunkter på vad som händer om två operatörer ska gräva upp centralorten för att ansluta villor! Ute på Lyckorna står striden mellan Svenska Fibernät, som måste gräva ner all fiber och Telia som har många befintliga nedgrävda rör, s.k. kanalisation, som går att använda som de är i stor utsträckning. Då slipper man gräva…

Uddevalla Energi har ett eget fibermöte 23 november.

Uddevalla Energi har ett eget fibermöte 23 november. Klicka i bilden för att ladda ner som PDF-fil.

Telia har redan på ett möte i Grundtvigsalen presenterat sin lösning via portalen Öppen fiber. Svenska Fibernät har sin portal kallad Byalagsportalen. Uddevalla energi har via sin kommunikationsoperatör Zitius en portal kallad Qmarket.

Hur detta nu avlöper får vi se, men en omedelbar reflektion är naturligtvis att två operatörer som gräver är en för mycket, eftersom det blir en del störningar och annat strul i samband med detta!

Kunde man inte enat sig om en operatör på varje område? Bataljen lär fortsätta…

 

Björn T.

 

Fiberbatalj pågår i Ljungskile

Sedan någon vecka tillbaka pågår en batalj om fiberkunderna i Ljungskile centralort. Det pågår även en strid om kunderna på Lyckorna. De som är inblandade är två av de stora operatörerna och Uddevalla Energi.

Fiberblåsning.

Fiberblåsning.

Det blir inte lätt för gemene man att välja vad man ska satsa på. Dels finns Svenska Fibernät som är uppbackad av Ljungskile samhällsförening, dels finns Uddevalla Energi och sist men inte minst finns Telia som marknadsför sig ute på Lyckorna.

Svenska Fibernät är helägt av IP-Only, som i sin tur är ett riskkapitalägt nätföretag som försöker bryta Telias dominerande ställning på marknaden.

Längre norr ut, vid Ammenäs och Skäret är redan Uddevalla Energi igång och håller som bäst på att slutföra sitt nät här.

I Ljungskile tätort gäller följande enligt vad som kommit till Ljungskilebloggens kännedom:

Svenska Fibernät har en kampanj igång, där man försöker få användare att ansluta sig. Skriver man på intresseanmälan har man kort tid att ångra sig. Gör man inte det, lär man bli man uppknuten i två år oavsett om nätbygget kommer igång eller inte. För det kommer inte igång särskilt snabbt om för få är intresserade. Ryktet säger även att operatören kan sälja dessa avtal vidare till tredje part om det skulle bli läge för det.

Nedgrävning av fiberslang på gårdsplan.

Nedgrävning av fiberslang på gårdsplan.

Alltså ganska osäkert läge för kunden.

Uddevalla Energi börjar bygga sitt nät nu i november oavsett antalet intresserade. Det är villor etc. man kommer att fibersätta. Man börjar i norr vid Dalahöjdsvägen och Kärrängsvägen  och fortsätter till våren med resten av bygget söderut. Vällebergsvägen är dock exkluderad avseende hyresfastigheterna. Vem som ska bygga där vet vi ännu inte.

Den norra delen beräknas komma i drift i januari och hela nätet beräknas vara i drift nästa höst.

När det gäller Lyckorna är det samma sak för Svenska Fibernät som tidigare nämnts erfar vi, alltså en viss osäkerhet när och om det kommer till stånd.

Den andra operatören här är Telia, som enligt uppgift beräknar komma igång snart med sitt bygge.

Ett rykte (obekräftat) säger dock att Uddevalla Energi är intresserat av att ”klampa in” på dessa domäner också.

Rena Vilda Västern

Nedfräsning av fiberslang i en väg.

Nedfräsning av fiberslang i en väg.

Som kund är det bara att inse sakernas tillstånd och ha is i magen. Det innebär att man måste tänka efter noga hur man ska hantera dessa olika erbjudanden. Uddevalla Energi har stor fördel i att de kan erbjuda ett tidschema som ser ut att hålla. Denna operatör har också den lokalkännedom som är nödvändig för att få till stånd ett snabbt utfört bygge. Kort sagt vet man att hela nätet är planerat att vara klart i november nästa år – oavsett hur många som anmält intresse!

Vad gäller Svenska Fibernät är det uppenbarligen mer osäkert, eftersom denna operatör inte verkar sätta igång något bygge förrän tillräckligt stort intresse finns. Har man då skrivit på ett bindande avtal sitter man s.a.s. ”i hissen” och kan inte komma ur detta.

Hur Telia ska hantera etableringen på Lyckorna är också inte helt klarlagt ännu. Uddevalla Energi borde vara ett starkare alternativ för bygge här – men den som lever får se…

Kort sagt är det rena vilda västern avseende fiber i Ljungskile just nu. Det strålande undantaget är att Uddevalla Energi har en fastlagd tidsplan för alla berörda i centralorten. Här är det inga tveksamheter utan nätet ska byggas.

Fakta:

Allt består av tre delar.

 • först har vi nätägaren, som bygger och ser till att nätet kommer till stånd.
 • sedan har vi kommunikationsoperatören, kallad KO, som ser till att nätet tänds upp och att det blir tillgängligt för
 • tjänsteleverantörerna, som säljer de tjänster som brukarna vill ha.

Definitionen ”Öppet nät” innebär inte att nätet är vidöppet så man kan välja vad man vill, utan man för hålla tillgodo med de tjänsteleverantörer respektive KO har släppt in i sitt nät.

Så här är det i Ljungskile (och flera andra ställen):

 • Svenska Fibernät ägs av IP-Only, som i sin tur är KO i detta nät. För att se utbudet kan man gå till Byalagsportalen och se vilka tjänsteleverantörer som finns tillgängliga.
 • Uddevalla Energi använder sig av Zitius, som i sin tur ägs av Telia. Deras utbud kan man se på Q-market.
 • Telia har sin egen portal för val av tjänster. Här finns inget öppet nät, men man kan gå till deras portal för att se vad som finns.

För att klara sig helskinnad ur detta sammelsurium måste man nog vara ganska noga med att kontrollera vad erbjudandet man får i brevlådan egentligen innebär. Tänk efter före! Efteråt är det för sent,och då sitter man där med ett avtal man inte kommer ur på något eller några år…

 

Björn T.

 

Fotnot! Vi har erfarit att Telias satsning på Lyckorna även innebär att andra tjänsteleverantörer släpps fram i detta nät via portalen Öppen Fiber. Telia har en mycket snäv tidsram innan nätet ska vara klart. Vi återkommer naturligtvis om detta!

 

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
 • 155684Läsningar totalt:
 • 43Läsningar idag:
 • 100309Besökare totalt:
 • 24Besökare idag:
 • 0Besökare online nu: