Funderingar

Amatörer eller proffs?

Åh stiftsgård sedd från sjön

Åh stiftsgård sedd från sjön

Nu lär det bli skarpt läge för Åh stiftsgård. Efter stiftsfullmäktiges beslut att låta gården vara kvar finns – enligt vad som framkommit – tre alternativ till en fortsättning. Man kan bara hoppas att det inte blir lekmän som ska ”lägga sig i” hur gården ska skötas, utan att proffsen får fortsätta sitt grannlaga arbete! Stiftsstyrelsens rekommendation om nedläggning kom på skam..! Här kan jag verkligen undra hur det står till när man tänker i nedläggningstermer – som jag gjorde i mitt förra inlägg!

De alternativ som har diskuterats är

  • att göra om gården till en riktig konferensgård, vilket kommer att kosta många miljoner
  • att bara göra mindre, löpande, upprustningar eftersom verksamheten fungerar bra som den är idag
  • att låta gården fungera som lägergård i en enklare regi med lättare uppfräschning

Det sista alternativet låter som kapitalförstöring på hög nivå…  det mellersta som ganska realistiskt! Det första förefaller vara helt uppe i det blå och far runt…!

Hur det blir är något som stiftsstyrelse och stiftsfullmäktige inte borde lägga sig i, eftersom man sett tidigare år hur en sådan inblandning ”fungerat”. På gården finns idag en tillräcklig kompetens samlad, både internt och externt, för att framtiden ska kunna bli positiv för verksamheten.

Från Ljungskilebloggen önskar vi lycka till av hela vårt hjärta!

 

Björn Tellow

 

Se gärna en film på YouTube om lyckan som kom fram efter stiftsfullmäktiges beslut! Den är ”knyckt” från hemsidan ”Rädda Åh”!

 

 

Infraljud och insändare!

Bild Stefan Sjöö ©

Bild Stefan Sjöö ©

”Lågfrekvent infraljud från vindkraftverk utgör en hälsorisk för närboende, anser läkarna Inga Malcus Enbom och Håkan Enbom. Nu kräver de i ett öppet brev till Naturvårdsverket att hälsoriskerna tas på allvar.”

Så börjar en artikel den 11 september i Dagens Industris Agenda Energi, där man skriver om läkarnas uppfattning.

Det finns en utbredd oenighet om hur skadligt vindkraftsbuller är för människor, bland annat det lågfrekventa bullret en fråga som diskuteras. I Finland, där man just nu bygger mycket vindkraft,  slutade en en arbetsgrupp som skulle utreda nya gränsvärden med ett totalhaveri. De som fanns i denna grupp var Finlands miljödepartement och näringsdepartement.

Infraljud från vindkraften har allt mer börjat erkännas som ett problem internationellt och samtidigt blivit en stridsfråga. I Sverige har läkarna Inga Malcus Enbom och Håkan Enbom sommaren 2013 skrivit om ämnet i en vetenskaplig artikel i Läkartidningen. De anser att regelverket för nyetablering av vindkraftverk borde  revideras, eftersom de sett bland sina patienter hur infraljud från vindkraftverk, säger de, uppenbarligen påverkar innerörat och utgör en möjlig hälsorisk för personer med migrän eller annan typ av central sentitisering. Till exempel kan infraljud succesivt göra hjärnan allt mer överkänslig för påverkan man normalt inte reagerar på.

Artikeln i Läkartidningen startade en lång debatt på just den sida artikeln finns!

Det kan alltså med lätthet konstateras att man vid etablering av vindkraft inte är helt säker på vilken påverkan buller och andra störningar har på närboende – oavsett s.k. ”säkerhetsavstånd”!

 Insändare i Bohusläningen

De båda sammanslutningarna Nätverket för vindkraft i Stenshult och Bevara Forshälla publicerade den 12 september en insändare i Bohusläningen med rubriken ”Vindraftsetablering måste vara hållbar”.

Man skriver bland annat:

Tyvärr verkar mångas uppfattning om vad en hållbar utveckling egentligen innebär vara alltför grund och ensidig.

Hållbar utveckling av vindkraft innebär inte enbart en bra och rund ersättning till ett fåtal markägare. Den ska ha ett betydligt bredare och djupare innehåll. En hållbar utveckling innebär att den ska vara ekologisk försvarbar. Den ska också gynna boende i området och vara samhällsutvecklande. Dessutom ska den vara ekonomiskt lönsam.

Tyvärr uppfyller inte de tänkta vindkraftetableringarna i södra Uddevalla något av dessa kriterier.

Läs gärna insändaren i sin helhet via länken ovan. Man konstaterar även att Miljöpartiet blivit osakligt ”påhoppat” av företrädare för vindkraft. Men det beslut om veto som togs i kommunfullmäktige 12 februari i år, fattades med en bred och enig majoritet. De enda partier som ville etablera vindkraft i detta område där det bor ca 2000 personer, var Moderaterna och Centern. Övriga kommentarer känns överflödiga…

Björn Tellow

 

 

 

Det bidde inte ens en tumme…

En liten röd stuga utan plats för turistbyrå...

En liten röd stuga utan plats för turistbyrå…

Så har vi då fått se vad Trafikverket anser att turismen i Bohuslän och i Ljungskile är värd. I stället för en ny lokal att driva turistbyrå i, blev det en liten röd stuga med några ”avträden”. Det är tydligen allt som turisterna i omgivningen behöver…

Turistbyrån som den såg ut 2011

Turistbyrån som den såg ut 2011

Trots att det idag görs en del tunga satsningar på att locka turister till Västra Götaland och Västkusten tyckes det som om Trafikverket (läs Tragikverket) tycker att ”det är inte mitt bord”! Besöksnäringen är en näring som växer så det knakar just nu, men det är inget som myndigheten bryr sig om.

Att Ljungskile nu har blivit av med förträffliga lokaler att driva turistbyrå i är tragiskt. Efter branden natten mellan 30 och 31  maj 2013 drev entusiasten Sara Grytting verksamheten vidare i en barack som ställdes upp på gräset vid sidan av brandplatsen. Sara och hennes medarbetare lyckades trots stort merarbete få till en fungerande turistbyrå, som mycket bra tog hand om de turister som kom.

Hur det nu blir 2014 och framgent vet nog ingen riktigt än, men vi har erfarit att det jobbas på en lösning – dock utan medverkan av Trafikverket.

Det lär nog bli ganska stora negativa effekter för de företagare som arbetar med turister om det inte blir någon lösning i Ljungskile. För hur man än vänder på det hela kan man inte bortse ifrån att turistbyrån i Ljungskile med sin lokalisering vid E 6:an är något av porten till Bohuslän.

Björn T

Några relaterade länkar:

Bohusläningen: God utveckling för Bohuslänturismen
Göteborgs-Posten debatt: Göteborg akterseglat trots växande turistnäring
Bohusläningen: Journalist bevakade Bohuslän för CNN

Surrogat för turistbyrå...

Surrogat för turistbyrå…

Halva det gamla huset blev helt utbränt.

Halva det gamla huset blev helt utbränt.

 

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 155683Läsningar totalt:
  • 42Läsningar idag:
  • 100308Besökare totalt:
  • 23Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: