Åsikter

Hur intelligent är det att lägga ner en turistbyrå?

Ljungskile turistbyrå 2008

Ljungskile turistbyrå 2008

Om fem månader läggs turistbyrån i Uddevalla ner, sägs det. En väl fungerande verksamhet ska upphöra. Vad det blir i framtiden vet vi inte än, men det finns just nu två alternativ: Antingen blir det en upphandling så att det blir en utomstående operatör, eller också bidragsfinansieras det hela.

Det finns ett alternativ till som ”framsynta” politiker har fört fram – sätt upp ett antal datorer som folk kan använda själva för att leta information så slipper man anställa personal. Men vart tar då den för kommunens småföretagande så viktiga personliga kontakten vägen? Genereras det spontanbesök och extra inkomster i samma utsträckning?

Hjärtat i Bohuslän påstås det att Uddevalla kommun är. Men det rimmar ganska illa med att man fortsättningsvis inte kommer att kunna ta hand om sina besökare på ett bra sätt. För hur man än vänder på frågan är det bara att konstatera faktum – datorer kan näppeligen ersätta levande människor när det gäller lokal information. Man ska spara in 2 miljoner – tre ska bli en – frågan är bara om man inte sparar sig rakt in i fördärvet.

Uddevalla turistbyrå har varit öppen året om, vilket nog är att föredra om besöksnäringen ska utvecklas i kommunen. Det är ju inte bara fysiska besök som är viktiga, utan även förfrågningar via telefon eller e-post. Säg den dator som kan besvara en fråga helt själv om vad som kan tima i Uddevalla!

Ibland sparar man bäst genom att satsa, eftersom genomtänkta satsningar merendels genererar inkomster!

Så här tycker vi det borde vara:

 • En levande människa kan föreslå aktivitet efter det behov gästen har – det blir svårt för en dator att göra själv.
 • En människa kan hjälpa till om något gått fel och föreslå lösningar – något som näppeligen en dator kan göra.

Uddevalla  idag:

 • Affärsverksamheterna i centrum har problem – det förekommer nedläggningar med tomma lokaler som följd.
 • Kopplingen till havet, som Uddevalla säger sig ha, syns inte.
 • Det är för dyrt och besvärligt att parkera även om första timman är gratis nära centrum.
 • Paniksatsningar för att förbättra miljön i centrum är förmodligen bortkastade, eftersom det inte verkar göras tillräckliga uppföljningar.

Bohusläningen hade den 3 juli en bra artikel om Turistbyrånedläggningen. I den kan man läsa att turistbyrån hade 3667 besök under juli 2012. Det är en bra siffra. Vart ska dessa besökare ta vägen om turistbyrån läggs ner?

Vi kan fylla på denna siffra med antalet besökare i turistbyrån i Ljungskile, som samma period hade nära 4000 besök.

Halva huset är helt utbränt.

Halva huset är helt utbränt.

I år är det mera tveksamt hur många besökare det blir, eftersom fastigheten på rastplatsen i Ljungskile där man huserar brann för någon vecka sedan.

Att det blir en fortsättning får vi tacka Sara Grytting och Uddevalla näringsliv för, som fixat fram en barack som numera finns på plats. I den huserar nu Ljungskiles turistbyrå, som är mycket viktig för hela besöksnäringen i Bohuslän. Om man ska prata om ”spindeln i nätet” gäller det i hög grad denna turistbyrå.

Trafikverket (f.d. Vägverket) tycker tydligen inte att det är värt mödan att återställa den brunna fastigheten. Om ungefär 14 dagar rivs den ner och ersätts så småningom av ett nytt hus – men utan lokaler för turistbyrå.

Så den för besöksnäringen så viktiga turistbyrån i Ljungskile kanske tyvärr försvinner efter denna sommar…

Det gravölet lär bli extra sorgligt för alla företag som litade till att informationen till turisterna skulle fungera!

Björn

Vi återkommer med ett litet reportage från turistbyrån i Ljungskile om någon dag.

 

Verbis commemorativum över borttappad förening…

Gamla kansliet på rastplatsen

Gamla kansliet på rastplatsen

Så har det då slutligen inträffat – det som man inte för fem år sedan trodde var möjligt… Ljungskile Företagarförening har upphört att existera som självständigt nätverk.

Huruvida det är bra eller mindre bra (läs dåligt) finns det många åsikter om. Men man kan väl utan att överdriva konstatera att om påbuden kommer från Uddevalla lär de väl inte ha så mycket Ljungskileanda i sig. Det även om flera av de tongivande personerna i den nuvarande konstellationen är mantalsskrivna i Ljungskile.

Vi kunde i en halvsidesannons i Bohusläningen den 13 maj läsa om sammanslagningen med Uddevalla Näringsliv.

En del anser att det blir s.k. synergieffekter om man slår ihop. Andra åter undrar hur företagen i Ljungskile får sina behov tillgodosedda när påbuden utgår från Uddevalla. Vi har hört om avlägsna påbud förr, ett av de äldre för över 2000 år sedan…

Föreningen registrerade sitt organisationsnummer redan 1984 och har sedan dess – och faktiskt ännu tidigare – varit en knutpunkt för företagen i Ljungskile. Som mest var över 80 företag medlemmar i det som blev Ljungskiles ansikte utåt. Vid den nu genomförda sammanslagningen var 50 företag kvar… När antalet medlemsföretag minskat har det följaktligen blivit ekonomiska effekter.

Den naturliga centralpunkten mitt i Ljungskile var rastplatsen, där föreningens kansli huserade 10-talet år. Lätt att ta sig till och lätt att parkera vid. För något år sedan organiserades förening och styrelse om, varpå centralpunkten blev ett kontor i gamla rektorsvillan på folkhögskolan.

Nu är även detta avvecklat och kontorsfaciliteterna finns inne i Uddevalla. Inte fullt så lätt att ta sig till för en företagare i Ljungskile.

Tiderna ändras, vi ändras och företagandet ändras. Kanske ligger det som skett i tiden. Men en sak är säker – det är tomt utan LFF och tidningen Commersen i Ljungskile!

En from förhoppning är att företagandet i Ljungskile klarar sig ändå.

 

Björn

 

Stoppar Västvatten bredbandssatsningen?

Med ett krävt meterpris på nedläggning av tomrör på 250 kronor förefaller det som om det blir mycket svårare att få till stånd en smidig fiberutbyggnad i Uddevalla kommun. Det är det nya, av de tre kommunerna Färgelanda, Munkedal och Uddevalla ägda vattenföretaget Västvatten AB, som ska hantera vattenfrågor och VA-teknik i dessa kommuner.

Men vad ger det för signaler när ett kommunägt företag ska tjäna stora pengar på något som ska komma medborgarna, d.v.s. ägarna, till del? Är det meningen att detta företag ska stoppa en av kommunen påhejad bredbandssatsning? Mycket ideellt arbete läggs ner i de olika bredbandsföreningarna i kommunen. Bredband med bra hastighet är något nästan alla vill ha. EU satsar också stort och ger bidrag till dessa föreningar.

Västvattens policy hotar att stoppa – eller åtminstone rejält fördyra – dessa satsningar.

Uddevalla Energi lägger alltid ner tomrör för att kunna blåsa i fiber när man gräver för elkablar eller fjärrvärmerör. För detta har de en interndebitering som bygger på marginalkostnaden, ca 30 kronor per meter. Samförläggning med t. ex. Vattenfall kostar någonstans mellan 40 och 50 kronor per meter.

Men Uddevalla kommuns egen VA-avdelning, numera företaget Västvatten, kräver 250 kronor per meter! Det är ett fullständigt orealistiskt meterpris som i praktiken medför att det inte läggs ner några tomrör alls. För den tänkta samförläggaren har i de flesta fall ingen ekonomi till detta fantasipris.

Resultatet blir att det måste grävas ett nytt dike för bredbandsröret när det skall på plats med allt vad det medför av påverkan på naturen och fördyring för föreningar och operatörer. Vem som i sista ändan i så fall får betala är inte så svårt att räkna ut. För det är just i områden där det är projekterat för utbyggnad av vatten och avlopp som detta är högaktuellt.

Det naturliga vore väl i rimlighetens namn att Västvatten gör som Uddevalla Energi, d.v.s. att alltid lägga ner tomrör när man gräver. Blir det aktuellt med
att blåsa i fiber kan den aktuella operatören köpa tomröret i fråga.

Eller är förklaringen till de orimliga priserna att entreprenörerna tror att de genom ett lågt anbud på VA-rör får uppdraget att lägga dessa. Sedan avser man att kompensera detta låga anbud med intäkterna från dyra fiberrör?

Tyvärr blir konsekvensen som det nu ser ut att det inte blir någon samförläggning alls, VA-entreprenörerna biter sig i tummen och förlorar denna intäkt helt!

Från politiskt håll har det hittills varit ganska knäpptyst.

Hur dum får man vara i Mammons namn egentligen…?

Björn

 

Så var det gonatt för Arödsdal…

Arödsdals äldreboende läggs ner!

Arödsdals äldreboende läggs ner!

Arödsdals äldreboende läggs ner. Det beslutet fattades av socialnämnden under onsdagen. Trots våldsamt motstånd från allmänheten i Ljungskile har detta inte lyckats vända den politiska majoritetens uppfattning.

Men det ligger ju helt i linje med hur Socialtjänsten i Uddevalla kommun fungerar. Med ett ofantligt underskott i budgeten är Arödsdal inte den enda institution som havererat.

Vän av ordning undrar förskräckt om det finns någon som helst framförhållning i detta? Att det saknats pengar och följaktligen vård för behövande åldringar och sjuka är inget nytt. Så, när det inte fungerar längre, drar man i nödbromsen. Vad sakkunskapen inom äldrevården säger tar majortiteten ingen hänsyn till.

Med att dra ner på verksamheter löser man inga problem. Den demografiska situationen i våra dagar lär inte bli annorlunda i framtiden, snarare tvärt om. Den personal som blir kvar efter alla neddragningar och nedläggningar lär få ett tufft jobb framöver.

Ett förslag värt att utreda är väl det som Marie Henriksen (KD) kommit med. Bygg ut Arödsdal och bygg om Sofiedal till vanligt äldreboende. Det kanske kunde ändrat situationen…

Som det nu blir har politikerna sparkat liv gamla tiders tankesätt – att var och en får klara sig själv…

Läs mer på Bohusläningen HÄR.

Redaktionen

 

Öppet brev till förtroendevalda i Uddevalla kommun…

Representanter för grupperna ”Bevara Forshälla” och ”Nätverk Stenshult” fick i fredags reda på, synnerligen burdust, att det minsann skulle byggas 35 vindkraftverk söder om Uddevalla. Helt oavsett vad Landskapsanalys och medborgarsamråd kommit fram till.

Den demokratiska processen i Uddevalla finns inte i detta ärende, utan ren ”kommandodemokrati” (läs diktatur) råder tydligen. Det är både etiskt och moraliskt fullständigt oacceptabelt att den borgerliga majoriteten agerar på detta sätt. Beslutet kommer sannolikt att stadfästas vid Miljö och stadsbyggnadsnämndens sammanträde på torsdag. När just denna punkt på föredragningslistan ska dras har allmänheten inte tillträde, utan det är s.k. ”Myndighetsutövning” enskilt för nämnden.

Nätverksgrupperna har i dag skickat ett öppet brev till de folkvalda politikerna i kommunen, i vilket man förmedlar sina åsikter om de tänkta etableringarna. Brevet kan laddas ner HÄR i PDF-format.

Den medborgarprocess med bl.a. landskapsanalysen som tidigare genomförts förefaller var stendöd, åtminstone från politikernas synvinkel.

Lika stendöd som förtroendet för dessa valda representanter numera är hos de flesta som bor i området….

 

Björn

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
 • 153621Läsningar totalt:
 • 18Läsningar idag:
 • 98615Besökare totalt:
 • 12Besökare idag:
 • 1Besökare online nu: