Har våra politiker en hemläxa att göra avseende vindkraft?

Nu har det varit ganska tyst ett tag om den vindkraftetablering som är aviserad i Ljungskiletrakten. Vi väntar på den utvärdering, som kommer att ske på Landskapsanalysens workshop, planerad till 9 -11 oktober, d.v.s. tre olika tillfällen för kommunens olika områden.

Vilken dag som berör Ljungskile/Forshälla är inte bestämt ännu, då  kommunfullmäktige har sammanträde i denna veva. Det betyder att många politiker inte kan delta om det krockar. Därför kan datum komma att ändras.

Dessa möten är öppna möten. Man får delta vid alla tre tillfällena om man är intresserad av hur politiker och tjänstemän resonerar här i kommunen. Tanken är att ha samma indelning som vid de bussturer kommunen anordnade tidigare i våras, d.v.s. Forshälla, Lane Ryr och Bokenäs. Man får hålla utkik på www.uddevalla.se eller i dagspressen där “workshopparna” kommer att utannonseras.

I november är tanken att nämnden ska fatta beslut om landskapsanalysen och därefter är det dags att börja bereda de ärenden som har skjutits upp i väntan på planen. Då är det förmodligen för sent att kunna påverka. På de aviserade “workshopparna” har man möjligheten, varför det är mycket viktigt att så många som möjligt kommer till dessa möten!

Problemen fortsätter på Trättarekullen!

Ute på Bokenäset finns redan etablerad vindkraft. Och det har visat sig medföra rejäla problem för dem som bor i närheten av verken. Man tvingas leva med en felmarginal på ljudtrycket om 3-4 dB (decibel). Maximalt ljudtryck 500 meter från bostäder är satt till 40 dB, men här går det frekvent över detta värde. Enligt kommunen får tydligen man acceptera detta…!

En höjning av ljudnivån med 3-4 dB innebär i praktiken en fördubbling av ljudtrycket!

Detta har medfört att de drabbade får problem med sömn med mera. Det lär finnas gott om statistik inom folkhälsovården som visar tydlig påverkan på människors hälsa efter olämplig placering av vindkraftsetableringar.

Är det våra kära folkvalda politikers vilja att de som bor nära de planerade vindkraftverken ska få leva med dessa problem i framtiden? De som bor vid Trättarekullen får trots upprepade kontakter ingen hjälp av vår kommun. Kommunens tjänstemän hänvisar till den aktuella vindkraftoperatören, som uppenbarligen tycker det är utmärkt att tjäna pengar på andras raserade livsmiljö och inte gör någonting åt problemen.

Gör hemläxan!

Vi kan bara uppmana våra valde politiker och anställda tjänstemän att läsa på bättre. Vad är Uddevalla kommun till för? Vindkraftindustri eller skattebetalande invånare? Vilka var där först?

Eller är vindkraftoperatörernas lobbyverksamhet så påtaglig att invånarnas väl och ve kan lämnas därhän?

En sista ful tanke – vem tjänar egentligen pengar på detta?

 

Redaktionen genom Björn.

 

Som avslutning kan man se denna film från Australien. Det är inte bara här i Uddevalla kommun vi har (eller får) problem. Filmen är på engelska.

Länk finns även HÄR.

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 269Det här inlägget:
  • 129291Läsningar totalt:
  • 11Läsningar idag:
  • 81666Besökare totalt:
  • 10Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: