Är hela vindkraftsetableringen beräknad på felaktiga grunder?

Vindkraftverk utanför Grästorp

Vindkraftverk utanför Grästorp

Nu börjar rond två av debaclet vindkraft i Forshälla och Stenshult. I dag kommer Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att ha sitt möte och fastställa vad man ska skicka vidare till kommunstyrelsen för beslut!

Vad vi har lyckats utröna har tjänstemännen som ska förbereda beslutet kommit fram till ungefär samma slutsats som vid förra omgången, d.v.s. att det inte bör byggas några vindkraftverk söder  och öster om Uddevalla. Dock med två undantag; verket vid Nybygget anses vara det minst olämpliga av de föreslagna etableringarna. Därav följer att även etableringen vid Rosseröd kan utredas bättre innan beslut om dessa verk tas.

Men besluten om dessa verk kan komma att fattas på mycket felaktiga grunder, liksom att etableringen av de verk som förslås få avslag också har beräknats på ett mycket felaktigt sätt!

Flera oberoende forskare har börjat ifrågasätta sättet att göra ljudberäkningar, vilket direkt ifrågasätter om de preliminära beräkningar som konsulten Ångpanneföreningen (ÅF) har genomfört är relevanta över årstider?

ÅF som anses som landet främsta kontrollant av vindkraftbuller, gör normal sett en källjudmätning på avståndet 1,5 ggr höjden från verket. Sedan gör man bullerberäkningar för sommartid, högt gräs, molnig himmel, dagtid.

Men man mäter inte vintertid, med frusen mark, klar himmel (mindre absorption än med moln) och nattetid (temperaturinversion) som måste råda om beräkningarna ska bli korrekta (med ca 2 dB(A) högre bullernivå än med sommarförhållanden).

Varför gör man inte det? Korrekt förfarande är givetvis att beräkna och mäta bullret vid bostaden vid alla årstider, men då blir det oftast högre än begränsningsvärdet. (Källa Bertil Persson, www.bertil-persson.se.)

Att de beräknade siffrorna inte håller måttet har det kommit fler bevis för den senaste tiden:

Buller från vindkraftverk stör trots att ljudnivåerna ligger under rekommenderade medelvärden. Conny Larsson, docent i meteorologi vid Uppsala universitet, leder ett projekt som ska se över det hela och menar att det behövs tydligare regler för hur ofta ljudet får överstiga riktvärdet.
svt.se/nyheter/sverige/vindkraftsbuller-stor-trots-granser

Vindkraftsetableringen går för fort och utan tillräckliga kunskaper. Det menar ljudforskaren Pontus Thorsson som undersöker förhållandena runt den ett år gamla vindkraftsparken Källeberg i Falköping, rapporterar SR Skaraborg.
miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.387954/ljudforskare-riktvarden-for-vindkraftsbuller-maste-ses-over

Det behövs mer forskning om vindkraftens totala miljökonsekvenser, menar experter på Naturvårdsverket som gått igenom forskningsunderlaget för vindkraftens miljöpåverkan, rapporterar SR Vetenskapsradion.
miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.387969/stort-kunskapsunderskott-om-vindkraftens-miljorisker

Trots att fastställda riktvärden har följts kan det krävas nya skärpta bullerkrav för att människor inte ska störas för mycket av vindkraftverk. Den slutsatsen drar miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstad eftersom boende i byn Ekestad plågas trots att det är 1500 meter till turbinerna, skriver ATL:s pappersupplaga 2 december.
atl.nu/skog/snurror-st-r-trots-att-riktv-rde-klaras

Det 150 meter höga vindkraftverket i Skephult har upprört många sedan det sattes upp för ett och ett halvt år sedan. Nya uppgifter kom fram som gjorde bygglovet ogiltigt.
– Första kvällen det satte igång var något helt fruktansvärt. Det kändes som att man hade hamnat i helvetet, och sen dess har vi fått leva med det ljudet, säger Britta Hermansson, en av dem som bor nära detta vindkraftverk.
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5608304

Frågan om ljudberäkningar aktualiseras alltså en gång till.

Vi vet att det finns stora problem ute på Lejdeberget i Bokenäs, där de boende intill de där etablerade verken har fått en näst intill outhärdlig boendemiljö tack vare bullret. Hur ljudberäkningarna är utförda här tvistar sakkunskapen om fortfarande, men faktum kvarstår: Kraftiga ljudstörningar och kraftigt sänkta fastighetsvärden. För vem vill köpa en fastighet under sådana omständigheter? Vi har tidigare skrivit om detta. Se gärna filmen (längst ner i detta inlägg) om ljudproblem i Australien. Filmen är på engelska.

Den stora frågan är nu om våra politiker har insett på vilka grunder de baserat sina tidigare beslut på? Fler och fler fakta kommer fram om just ljudet och om hur det sprider sig i olika årstider, väderleksförhållanden och markförhållanden. Vad som förefaller vara riktigt vid ett tillfälle när mätningen utförs blir vad vi kan se helt uppåt väggarna vid ett senare tillfälle med andra förhållanden. Det som saknas är en ordentlig uppföljning med en ljudberäkning utförd av en oberoende konsult. För som det hittills har varit är ljudberäkningarna utförda och betalda genom vindkraftoperatörerna.

Hur opartiskt blir det….? 

Sedan kan man ju också ha försiktiga synpunkter på de gränsvärden som gäller idag. Det anses tillräckligt med ett avstånd från bostad till vindkraftverk på 500 meter. Men då ska vi ha i åtanke att detta avstånd togs fram för flera år sedan när verken inte ens var hälften så stora som dagens projekterade 180-meterverk.

Hur vettigt är det?

Nu ska i ärlighetens namn nämnas att dessa avstånd är i färd att ändras – till 800 meter. Men man undrar stillsamt hur realistiskt det avståndet är med tanke på det som kommit fram senaste tiden….

Faktum kvarstår!

Ljudbilden är inte alls klarlagd vid tillståndsprövningen. Flera faktorer har tillkommit. Bland annat det s.k. infraljudet (mycket lågfrekvent buller), som är avsevärt vid ett vindkraftverk, har över huvud taget inte tagits med vid den teoretiska beräkning  som ligger till grund för tillståndsansökan. Rätta oss om vi har fel.

Vi på Ljungskilebloggen hoppas återigen att Uddevallapolitikerna inser vad det är som håller på att hända och stoppar vansinnet innan det gått för långt! Hundratals familjer inom området kan bli utsatta av en vindkraftsetablering som bara ett fåtal får fördel av… Och det finns redan ett väsentligt energiöverskott i Sverige.

Hoppas det går att bo i Uddevalla även framgent!

 

Björn Tellow

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 802Det här inlägget:
  • 134632Läsningar totalt:
  • 22Läsningar idag:
  • 84490Besökare totalt:
  • 20Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: