Har Uddevalla kommun råd med vindkraften?

För en kommun av Uddevallas storlek med ca 50 000 invånare innebär varje öres höjt elpris en merkostad uppskattad till mellan 3 och 4 miljoner kronor per år. Vad det innebär för pengar till vård och omsorg, underhåll med mera är inte svårt att räkna ut.

Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, Näringsdepartementet. (Foto: Kristian Pohl ©)

Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, Näringsdepartementet.
(Foto: Kristian Pohl ©)

Den 16 december gick energiminister Anna-Karin Hatt ut och kallade de stora elproducenterna till krismöte, eftersom hon anser att konsumenterna får betala alldeles för mycket till dem för att få sin el!

Den frågan fick mycket större uppmärksamhet i media än den som avser en dom efter en  tvist mellan producenterna i domstol med Energimarknadsinspektionen. Domen gav elbolagen rätt att höja elpriserna. Elkunderna, som redan sedan tidigare drabbats av kraftiga höjningar, riskerar efter domen i förvaltningsrätten den att få betala så mycket som fyrtio procent högre elnätsavgifter. Det kommer även att drabba Uddevalla kommun.

Den dom som nu fallit i Förvaltningsrätten innebär att energibolagen är i sin fulla rätt att ta ut de avgifter de anser nödvändiga, vilket i sin tur innebär att vanliga medborgare kommer att subventionera vindkraftsutbyggnaden rejält via sina elräkningar! Det allvarligaste är den enorma osäkerheten kring spelreglerna på elnätsmarknaden som nu uppstått. Varje öre i ökat elpris kostar Sverige som nation i runda slängar 1,4 miljarder i ökade kostnader.

Den höjning som nu bolagen får rätt att ta ut beror uteslutande enligt ett av de större elnätbolagen på ”att intäktsramen inte tar höjd för den accelererande vindkraftsutbyggnaden och kraven på anpassningar i elnätet”. Det innebär i klartext att vanliga elkonsumenter får betala notan för vindkraftsutbyggnaden, när elbolagen måste förstärka sina elnät för att kunna ta emot energi från vindkraften när det blåser. När det inte blåser står utbyggnaden där till ingen nytta i en förödd natur!

Enligt gjorda beräkningar innebär detta att en vanlig villaägare kan få fyratusen kronor i höjd elräkning per år. Alla som är anslutna till elnätet, även förskolor, äldreboenden, sjukvårdsinrättningar, affärer, serviceanläggningar med mera kommer att få betala avsevärt mycket mer för sin el i och med detta!

Har verkligen elmarknadsinspektionen något att säga till om, eller kan elnätsbolagen verkligen sätta vilka priser som helst?

Två Kristdemokrater har skrivit ett tänkvärt debattinlägg i Uppsala Nya Tidning om problematiken. Det kan läsas HÄR! Debattörernas slutsats är att det är på tiden att slopa subventionerna för dyra elproduktionsmetoder, vilken synpunkt det inte är särskilt svårt att hålla med om.

De anser också att “det är en enorm osäkerhet kring spelreglerna på elnätsmarknaden som nu uppstått. Det skapar i sin tur en allt större osäkerhet kring Sveriges elförsörjning, en osäkerhet elnätbolagen och Svensk Energi nu bidrar till, vilken i sin tur minskar intresset av att investera i Sverige. Minskade industriinvesteringar kommer på sikt leda till minskat BNP och minskad välfärd. Helt utan nytta för klimatet.”

Regeringen har nu föreslagit att reglerna ändras, så att “vanligt folk” inte drabbas  av plötsliga och stora ändringar i nätavgifterna. Läs mer HÄR.

Lokalpolitikerna i Uddevalla kommun har olika uppfattning i frågan. Man kan ängsligt fråga sig om en del av dessa politiker satt sig in i den oerhörda problematik som en etablering av vindkraft i ett tättbefolkat område innebär? Både störningsmässigt men också i hög grad ekonomiskt. Då är det inte bara fråga om elpriser – utan fast mer om minskade fastighetsvärden.

Så länge de orättfärdiga subventionerna kring en del energiproduktionsslag fortgår kommer  vindkraftlobbyn med dess producenter i bakgrunden att fortsätta sitt arbete med att “köra över” vanligt folk med vissa politikers goda minne. Andra politiker dock inser vad som håller på att hända och strävar emot, vilket är vällovligt.

Om ungefär knappt nio månader har vi val. Då vet i alla fall vi som bor i de berörda områdena vilka vi ska rösta på…

 

Björn Tellow

Några länkar:

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens senaste protokoll där vindkraften i Forshälla och Ljungskile finns med. Klicka HÄR!

Några KD-politikers åsikter:

Mats Odell: Stöd till opålitlig el har sänkt Vattenfall!

Magnus Jacobsson och Björn-Owe Björk: Mer vindkraft rena förlustaffären!

Ebba Busch och Björn-Owe Björk: Osäkerhet kring elförsörjningen

 

One Response to Har Uddevalla kommun råd med vindkraften?

 • Ja här kan vi verkligen ifrågasätta utbyggnaden av vindkraften i Sverige. Vi kan konstatera att Sverige har och kommer att ha ett stort överskott av elkraft många år framdeles även utan vindkraft. Vi kan även konstatera att svensk elproduktion i det närmaste är fri från utsläpp av koldioxid.

  Svenska folket har redan nu offrat många miljarder kronor i bidrag och subventioner till alla vindkraftbolag. Det är en skam att detta schackrande med svenska folkets pengar och med vår miljö får fortsätta år efter år.

  Slutsatsen måste bli: Stoppa snarast utbyggnaden av den dyra och helt obehövliga vindkraften i Sverige!

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
 • 348Det här inlägget:
 • 129291Läsningar totalt:
 • 11Läsningar idag:
 • 81666Besökare totalt:
 • 10Besökare idag:
 • 2Besökare online nu: