– Det är roligare att göra nya misstag än att upprepa de gamla…!

Den 29 januari kommer etableringen av vindkraften upp i kommunstyrelsen. Enligt vad vi kan få fram finns två alternativ att rösta på.

 1. Centerns förslag att skicka hela ärendet vidare till Länsstyrelsen för beslut. Uddevalla kommun lämnar med detta alternativ ut alla sina invånare i byråkraternas händer.
 2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag om VETO för vindkraftetableringen – frånsett två platser som ska utredas ytterligare.

Det är mycket viktigt att alla berörda (och även andra) försöker påverka sina lokala politiker – oavsett parti! Frågan står mellan att några markägare ska få tjäna pengar på vindkraftsetableringar, medan omkringboende får livskvalité, boendemiljö och fastighetsvärden försämrade. Vem ersätter det?
Eller – att det inte blir några etableringar i området till förmån för alla andra!

Agerar man inte nu är det kört för de aktuella områdena!
————————

Hörsalen på museet var mer än fullsatt.

Hörsalen på museet var mer än fullsatt.

Statens vindkraftsamordnare Lennart Värmby

Statens vindkraftsamordnare Lennart Värmby


Rubrikens eminenta yttrande fälldes av statens vindkraftsamordnare Lennart Värmby (V) vid Centerns vindkraftmöte på Uddevalla museum på måndagskvällen! Det orsakade ett samfällt djupt stön av de församlade, ungefär som om man fått ett rejält slag i ansiktet. Han borde ju fattat att merparten av publiken kommer att bli utsatta för de planerade vindkraftsetableringarna söder och öster om Uddevalla och inte gillar denna sorts “humor”. 

Ett försök till humor blev alltså istället till ett raljerande uttalande, som definitivt inte passande in i den stora församlingen på museet.

Annette Johansson replikerade

Annette Johansson replikerade

Rev ner applåder gjorde Annette Johansson, boende i Ryra som är ett av de områden som finns inom etableringarna, när hon bl. a. sa:
-Jag tycker det är sjävklart att man ska lära av de gamla misstagen istället för att göra nya!

Det var ganska tydligt var sympatierna låg bland de församlade. Merparten föreföll vara mycket mer måna om att freda sin boendemiljö och den omgivande naturen än att förespråka byggen av vindkraftverk.

 Började bra

Rabbalshede krafts VD Thomas Linnard

Rabbalshede krafts VD Thomas Linnard

Annars började mötet bra, frånsett fadäsen av statens vindkraftsamordnare. Lennart Värmby gick igenom de förutsättningar som gäller från statens sida och fick det faktiskt att låta ganska trevligt…

Rabbalshede krafts VD Thomas Linnard berättade hur företaget hanterar sina byggnationer och fick även det att låta ganska bra och väl underbyggt.

Moderatorfadäs

Men det var när Nils Carlsson, representerande nätverken Bevara Forshälla och Nätverk för genomtänkt vindkraft i Stenshult, höll sin mycket genomtänkta presentation det brast. Moderatorn Roger Boström (C) försökte “klippa” Nils presentation för att den gått något över tiden.

Men det föll inte merparten av församlingen på läppen, utan med ett samfälld mycket hörbar protest stoppades “stoppet” och Nils fick göra färdigt – i samförstånd med moderatorn.

Nils Carlsson visade vilka aktörer det är fråga om

Nils Carlsson visade vilka aktörer det är fråga om

Ljud som inte är utrett…

Nils Carlsson representerade de boende i Forshälla och Stenshult

Nils Carlsson representerade de boende i Forshälla och Stenshult

Att sättet att beräkna ljudstörningar på lämnar mycket övrigt att önska blev det ingen tvekan om I alla fall om man ser det till de som kan bli utsatta för dessa.

Som det nu är behöver inte exploatören göra mycket mer än att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). När den väl är lagd verkar det vara fritt fram att ändra förutsättningarna med höjd, effekt och ljudtryck från verken litet hur som helst. Även om Rabbalshede kraft i en bisats sa att “man skulle titta på detta” kvarstår faktum: Källjudet (ljudet som verket avger) hade ändrats från 104 dB(A) till ca 107 dB(A) eftersom effekten höjts p.g.a. större generatorer. Det innebär en fördubbling av ljudet från verket! Blir detta av är det allvarligt.

Att sedan exploatören säger sig kunna “ställa ner” verket till en lägre effekt för att dämpa detta ljud är det egentligen ingen som tror på. Om man bygger ett större verk för mer pengar för att sedan strypa produktionen verkar inte vara särskilt intelligent ekonomiskt sett.

Jan och Marina Lund

Jan och Marina Lund

Att ljud och teoretiska beräkningar av detta inte stämmer med verkligheten kan Jan och Marina Lund på Trättarekullen ute på Lejdeberget, Bokenäs skriva under på. Paret Lund har inte fått mycket respons vare sig från Uddevalla kommun eller den vindkraftoperatör som byggt verken i närheten där de bor.

Efter åtskilligt besvär har man nu fått hjälp med att isolera huset för att få ned ljudstörningarna. Att enskilda personer är vad det förefaller helt rättslösa i sammanhanget och får ta saken i egna händer utan hjälp från några myndigheter är häpnadsväckande. Oavsett vad myndigheterna anför har de inte fått särskilt mycket hjälp. JO-anmälan övervägs…

Miljö- och stadsbyggnadschef Carina Johansson

Miljö- och stadsbyggnadschef Carina Johansson

Hur agerar kommunen?

I Uddevalla kommun finns idag 13 uppförda vindkraftverk i drift. Tillstånd finns för ytterligare 11 varav två är överklagade av Försvaret. Ansökningar och projekt i olika faser av utveckling finns för ytterligare 47 verk!

Miljö- och stadsbyggnadschefen Carina Johansson förmedlade det faktiska läget. Men det fanns ett aber. Kommunfullmäktige har beslutat att arbeta om vindbruksplanen, men det gäller inte de projekterade verken i Forshälla och Stenshult, något som inte framgick särskilt tydligt vid presentationen… Där gäller nuvarande regler.

Professor Göran Holm

Professor Göran Holm

Mer ljud!

Sedan finns det något som heter infraljud. Överläkaren och professorn Göran Holm från Sahlgrenska universitetsjukhuset fick tillfälle att berätta om detta under några minuter. Ämnet var högeligen intressant och borde ha fått ytterligare tid. I dagarna har det kommit en kanadensisk studie, som visare ett påtagligt samband mellan vindkraftstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk stress, bukfetma, sömnstörningar, huvudverk, tinnitus, yrsel med mera! Symptom och samband som numera är vetenskapligt belagda. Det blev en alltför kort presentation av detta allvarliga ämne.

Slutsatsen blev – öka säkerhetsavstånden till vindkraftverk rejält!

Att Göran Holms närvaro vid mötet inte uppskattades särskilt mycket av arrangörerna visade moderatorn med tydlighet, då han även här försökte avbryta talaren…

Mer av professor Holm kan man se på YouTube HÄR.

Markägare hotar

– Om vi inte får möjlighet att bättra på vår ekonomi med vindkraftetableringar är risken stor att vi måste plantera skog på alla öppna ytor i området! Vem vill bo där då? sa en markägare på mötet.
Vad han däremot inte sa var att alla andra i så fall får betala för hans förbättrade ekonomi med försämrad egen…

Sammanfattningsvis kan man säga att mötet nog inte blev särskilt mycket av det som Centerpartiet hade önskat. Det var nämligen alltför många oroliga boenden i de berörda områdena på plats. Det framgick med all önskvärd tydlighet vad dessa INTE ville ha i närheten av sina bostäder.

Björn Tellow

 

 

One Response to – Det är roligare att göra nya misstag än att upprepa de gamla…!

 • Finns det någon inspelning av denna samtalkväll?

  Hade varit väldigt intressant att se och höra.

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
 • 381Det här inlägget:
 • 135110Läsningar totalt:
 • 18Läsningar idag:
 • 84565Besökare totalt:
 • 17Besökare idag:
 • 1Besökare online nu: