Livsviktigt beslut!

Fotomontage som visar vindkraftverk visavi Uddevallabron...

Fotomontage som visar vindkraftverk visavi Uddevallabron…

Kommunstyrelsen i Uddevalla fattar ett livsavgörande beslut den 29 januari. Livsviktigt för de 2000 personer som bor inom det tänkta området öster och söder om Uddevalla centralort. Den tänkta etableringen består av 35 vindkraftverk med en höjd upp till 180 meter inom en yta med mindre än en mil i diameter. Hur vettigt är det?

Så nu gäller frågan om våra politiker insett vad det är de ska fatta beslut om? Vad vi erfarit är det en hel del som gjort det – men räcker det för att fatta rätt beslut i ärendet?

Etableringen gynnar endast den handfull markägare som vill ha verken på sina marker. De får nämligen betalt för varje genererad kilowattimme från verken. Alla andra är förlorare! 

De boende får om detta blir av försämrad boendemiljö och livskvalitet. De får även räkna med rejält försämrade fastighetsvärden – för vem vill köpa en fastighet i närheten av ett bullrande vindkraftverk?

Entreprenörerna får betala för att bli av med sin energi! Det finns beräkningar – realistiska beräkningar – som i klartext meddelar att varje genererad kilowattimma går med mellan 10 och 30 öre i förlust.

Vindkraftindustrin vill att staten ska höja subventionerna så att kalkylen går ihop. Vem får då i förlängningen betala för detta? Jo det får elkonsumenterna!

Fler och fler forskare och tekniker – liksom många ekonomer – har insett vad det är fråga om och ifrågasätter hela den svenska vindkraftsatsningen. Även politiker på hög nivå inser vad det är fråga om och agerar.

Här finns några intressanta länkar att botanisera vidare i:

KD-politikern Mats Odell skriver på Svenska Dagbladet Opinion att små vindkraftsproducenter går med förlust och mer subventioner presenteras som en universallösning av Miljöpartiet. Men en expansion av subventioner riskerar att leda till fler och större problem, ungefär som de vi nu bevittnar i Tyskland.
Läs mer HÄR.

Sverige ska inte ta efter Tysklands energipolitik! Den svenska elproduktionen är redan i dag koldioxidneutral och tillräcklig för våra behov. Därför bör vi inte bygga ut vindkraften och okritiskt haka på EU:s energitåg, skriver fem ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott.
Läs mer HÄR.

Isbildning på vindkraft följs nu noga av finansbranschen. Och frågan får ökad betydelse i framtiden. Kreditanalytiker: Det kan få negativ effekt på intresset för vindkraft!
Läs mer HÄR.

Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk. Vi lägger återigen ut detta, som vi anser vara av högsta vikt: Infraljud från vindkraftverk påverkar innerörat och utgör en möjlig hälsorisk för personer med migrän eller annan typ av central sentitisering. Regelverket för nyetablering av vindkraftverk bör revideras med hänsyn tagen till denna omständighet.
Läs mer HÄR.

Det är ganska lätt att se att vindkraftens inverkan på sin omgivning inte är tillräckligt utforskad än. Om man som politiker fattar ett beslut som inte har tillräckligt underbyggnad är det lätt att det blir fel. Vi hoppas och tror att förnuftet får råda i beslutet som tas den 29 januari i KS i Uddevalla!

Björn Tellow

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 148Det här inlägget:
  • 139779Läsningar totalt:
  • 15Läsningar idag:
  • 87796Besökare totalt:
  • 6Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: