(C) och (M) bryr sig inte om skogsfolket!

Vindkraftsfri horisont...

Vindkraftsfri horisont…

Nu är det bevisat med eftertryck att Moderaterna och Centerpartiet inte bryr sig om de medborgare som bor utanför centralorterna i Uddevalla kommun! Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen röstade nämligen dessa två partiers representanter för en etablering av 35 vindkraftverk i samma område som det bor ungefär 2000 personer i.

Men det hjälpte inte när tillräckligt många andra röstade mot etableringen. Kristedomkraterna lade ner sin röst – varför är svårt att förstå eftersom KD genom Mats Odell centralt är mycket kritiska till vindkraften över huvud taget. Sverigedemokraten lär ha röstat fel av misstag…?

Resultatet i kommunstyrelsen blev att Miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag gick igenom i sin helhet, d.v.s. att inga etableringar förutom vid Nybygget, som anses vara det minst olämpliga av de föreslagna. Därav följer även att en tänkt etablering vid Rosseröd kan utredas bättre innan beslut tas.

När man läser Bohusläningen tycks det som om vissa politiker ännu inte fattat vad vindkraft är och hur det fungerar! Är det meningen att energin ska kosta runt 3 kr per kilowattimma, vilket blir fallet om man höjer subventionerna så att vindkraftsäventyret kan bli lönsamt. För som det är nu går det back för varje varv rotorvingarna snurrar… Det priset lär inte räcka i en framtid, utan kommer med stor sannolikhet att raka i höjden ännu mer. Har vi råd med det? Har Uddevalla kommun råd att betala sådana elpriser i sin verksamhet?

Om man bidrar till den okontrollerade utbyggnad av vindkraft som nu pågår i Sverige är det stor risk att man även bidrar till att etablera denna prisbild i framtiden.

Man kan heller inte nog poängtera att frågan om ljudstörningar inte på långt när är färdigutredd. Varje dag kommer det nya, skrämmande rön. De säkerhetsavstånd som gäller idag och de nya som kommer att gälla om ett tag är redan förkastade av vetenskapen. Hur är det med infraljudet till exempel? Vet våra folkvalda hur det fungerar? Eller spelar man hazard med de medborgare som en gång valt dem? Det är med en fruktansvärt hög insats i så fall…

I det förra inlägget fanns länkar till några intressanta webbsidor, bl.a. Kungliga vetenskapsakademins energiutskott, som så gott som totalsågar fortsatt utbyggnad av vindkraft. Av många skäl.

Nu återstår kommunfullmäktige, som ska ta det slutliga beslutet den 12 februari. Så än finns det tid för vankelmodiga och okunniga politiker att sätta sig in i vad en etablering av 35 upp till 180 meter höga verk i ett område mindre än 1 mil i diameter där det bor ca 2000 personer skulle innebära.

För Centern och Moderaterna lär väl nästa val bli en nervös historia, eftersom det finns många väljare som tidigare sympatiserat med dessa partier i det berörda området…

Björn Tellow,
som efter ett helt liv nu inte röstar på Moderaterna längre…

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 145Det här inlägget:
  • 134632Läsningar totalt:
  • 22Läsningar idag:
  • 84490Besökare totalt:
  • 20Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: