Ljud är svårt för en del politiker… och hör sina väljare gör de inte heller!

Karta över ljudkurvor i Forshälla

Karta över ljudkurvor i Forshälla

Nu har vi några dagar kvar till kommunfullmäktige ska ta beslutet om vindkraftens vara eller inte vara i Forshälla, Stenshult och Ivarsbo. Det ska bestämmas 12 februari. Men det förefaller tyvärr fortfarande som om en del politiker i den styrande majoriteten inte förstått vad de håller på att ställa till med!

Ljudfrågan har största prioritet för de båda nätverken “Bevara Forshälla” och “Nätverk för vindkraft i Stenshult”. Exploatören har – enligt bestämmelserna – gjort en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som i detalj reglerar hur man tänkt bygga verken.

Men det finns ett stort osäkerhetsmoment i denna. När den väl är fastställd är det fritt fram för byggherren att ändra förutsättningarna. Placeringen av verken kan bli litet som i barnvisan Prästens lilla kråka – än slank han dit och än slank han dit – men han for inte ner i diket, för där finns det inte plats för vindkraftverk på upp till 180 meters höjd!

Större verk än i ansökan

Man kan också ändra litet hur som helst vad gäller storleken på generatorerna. I MKB:n har man räknat på ljudkurvor efter 104 dbA, eftersom det var detta ljudtryck den storleken på generatorerna genererade. Nu helt plötsligt talas det om större generatorer som har ett ljudtryck på 107 dbA. Det innebär i runda slängar att de låter ungefär dubbelt så mycket. Men någon ny MKB är det inte tal om att ta fram.

Hur stor skillnad i utbredningen det rör sig om kan man få en föreställning om i kartbilden ovan. Rätt många fler bostäder blir påverkade bara här… Klicka gärna i bilden för att se den i större format.

Ljudtrycket är dessutom beräknat efter teoretiska modeller som ett s.k. medelljud. Det vill säga att man under en tidsrymd kan få uppleva mycket starkare ljud kombinerat med stundtals svagare. Medelvärdet gäller. Variationen upplevs i allmänhet som mycket störande.

Sedan kan man undra hur man tänkt egentligen. I tysta områden, som det här i stor utsträckning borde vara fråga om, får inte ljudet gå över 35 dbA vid bostäder. Här har man helt sonika räknat efter 40 dbA…

Infraljud

Om det finns stora osäkerhetsfaktorer i det ovan relaterade finns det än större sådana vad avser det s.k. infraljudet, d.v.s. mycket lågfrekvent ljud.

En färsk kanadensisk mycket seriös vetenskaplig undersökning har visat att det finns stora hälsorisker för personer som tvingas bo i närheten av vindkraftverk där detta ljud rytmiskt pumpas ut. Man hör det inte. Man kanske känner det. Påverkan finns där i alla fall.

I flera andra studier har man också funnit att boende nära vindkraftverk oftare har allvarliga sömnstörningar och depression. Man har även funnit en ökad frekvens av yrsel, tinnitus, ljudöverkänslighet, huvudvärk, ökad aktivering av autonoma nervsystemet med mera. Fler hjärtinfarkter än “normalt” har också noterats. Även barn och vuxna med ADHD och autism tillhör riskgruppen och riskerar att få sina symtom förvärrade.

Läkartidningen har skrivit om detta på ett utförligt sätt. Läs artikeln HÄR.

Men det gäller nog inte verken i Uddevalla kommun….

Konfiskerad mark

Uddevalla kommun skall uppdatera sin landsbygdsplan från 2007 har vi fått veta. Kommunen, genom Näringslivsavdelningen och demokratiprojektet Engagera Mera, bjuder in alla intresserade till möten i olika kommundelar för att i dialog med invånarna försöka identifiera utvecklingsmöjligheter på landsbygden. Man vill också försöka arbeta fram en tydlig och effektiv metod inklusive rollfördelning för lokalt utvecklingsarbete på landsbygden. Läs om detta HÄR.

Den landsbygdsplanen kan man nog skrota åtminstone i vindkraftsområdena, därför att exploatörerna i princip konfiskerar den mark som finns runt verken. Vill man bygga ett hus där går det inte p.g.a. verken. Vill man stycka av en tomt, kanske till sina barn, går det inte p.g.a. verken. Man får helt enkelt inget bygglov om man råkar bo för nära…!

Politikerförakt

Politikerföraktet bland väljarna i de tänkta etableringsområdena tilltar. Det är ju synd, för det finns trots allt många politiker som inser vad som håller på att hända och försöker motverka etableringarna. Heder åt dessa folkvalda män och kvinnor!

Men det finns en annan sort också. Undrar om de tror på ett fortsatt politiskt liv efter valet? Fan tro’t sa rellingen…

Björn Tellow

 

Som avslutning lägger vi till två sevärda inslag som kommer från SVT Blekingenytt. Först ett inslag där de drabbade tvingas ge upp. Det går att se t.o.m. 3 februari 2015.
Det andra är en uppföljning om vad politiken säger… Det går att se t.o.m. 4 februari 2015.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

 

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Läser du detta i e-posten kanske inte inslagen går att se. Här nedan finns i så fall direktlänkar att klicka på.

Vindkraften tvingar henne att flytta

Hade inte fått bygglov idag

 

2 svar på Ljud är svårt för en del politiker… och hör sina väljare gör de inte heller!

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 591Det här inlägget:
  • 148614Läsningar totalt:
  • 5Läsningar idag:
  • 94442Besökare totalt:
  • 4Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: