Ljudberäkningar är svåra att göra – men inte i Uddevalla kommun!

Akustiksynpunkter

Akustiksynpunkter. Klicka i bilden för att ladda ner dokumentet som PDF-fil.

Det här med ljud – det är svårt det. Men inte i Uddevalla kommun. Där är både somliga politiker och exploatörerna bombsäkra på att alla beräkningsmodeller stämmer. 

Beräkningar utförs ofta enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell med programmet WindPro. Indata för källstyrka vid olika driftmoder hämtas ofta ur WindPros databas.

Men ljuddata i WindPro är i allmänhet mycket osäkra eftersom olika tillverkare redovisar på olika sätt. Ljuddata för vindkraftverk mäts normalt i öppen och plan terräng. Hur redovisade källdata och ljudutbredning stämmer i kuperad terräng och skog är det däremot ingen som vet – exakt så som terrängen ser ut i södra Uddevalla kommun. Det är också okänt hur stor säkerhetsmarginal till verkliga uppmätta värden som föreligger.

Naturvårdsverkets beräkningsmodell (rapport 5933) säger:

Modellerna för ljudutbredning över mark förväntas i genomsnitt ge rätt värde. Någon säkerhetsmarginal ingår sålunda inte i beräkningsformlerna. Avvikelserna från fall till fall har studerats och visats uppgå till maximalt ±1 dB vid ljudutbredning över relativt slät mark. Det är inte känt hur väl formlerna stämmer i kuperad terräng.

Leverantörernas uppgifter på ljudeffekt från aggregaten har erfarenhetsmässigt visat sig vara tillförlitliga. Erfarenheterna avser dock aggregat placerade på slät mark. Det är inte känt hur väl uppgivna ljuddata stämmer i kuperad terräng.

I varje enskilt fall måste behovet av säkerhetsmarginal bedömas med utgångspunkt från hur känslig ljudsituationen är, terrängförhållandena m.m.

Det framgår alltså med stor tydlighet att det inte finns tillräcklig säkerhetsmarginal i beräkningarna. Beräknade ljudnivåer över 38-39 dBA bör inte anses som acceptabla (om kravet är 40 dBA) med hänsyn till beräkningsmodellernas brister och osäkra indata från tillverkarna.

Högsta tillåtna ljudnivå bör vara 35 dBA i områden med lågt bakgrundsljud.

Ovanstående synpunkter kommer från civilingenjör Richard Bernström med företaget Bernström Akustik HB på Gotland. Han har drygt 35 års erfarenhet som akustikkonsult.

Ladda gärna ner Richard Bernströms tankar och synpunkter, där han bl.a. inte anser att våra myndigheter hanterar vindkraftsetableringar på ett seriöst sätt…

Ladda ner dokumentet HÄR.

 

PS Glöm inte namninsamlingen “Ja till en hållbar vindkraftsetablering i Uddevalla kommun!” Delta HÄR! DS

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 203Det här inlägget:
  • 135110Läsningar totalt:
  • 18Läsningar idag:
  • 84565Besökare totalt:
  • 17Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: