Sanningens ögonblick närmar sig med vindens hastighet…

Vindsnurror bullrar mer än man kan tro...!

Vindsnurror bullrar mer än man kan tro…!

Nu är det bara några timmar kvar innan kommunfullmäktige i Uddevalla ska ta beslut om vindkraft eller ej i södra Uddevalla kommun. Många politiker har insett allvaret i frågan, men det finns tyvärr fortfarande folkvalda som vägrar att inse problematiken i en etablering!

Låt oss försöka spalta upp det hela i förhoppningsvis så lättbegripliga delar, så att även en oengagerad politiker kan förstå det hela:

1. Området där etableringarna ska göras är knappt 10 kilometer i diameter. Där bor ungefär 2000 personer. Som gärna även i fortsättningen vill kalla sig Uddevallabor.

2. Exploatörer ville först sätta upp 55 vindkraftverk i detta område. Försvaret sade sitt, eftersom inflygningen till Såtenäsbasen går här. Det blev 35 verk kvar.

3. Högsta höjden på dessa verk blir 180 meter – medan det gällande säkerhetsavståndet till närmaste bostad är fortfarande 500 meter. Huanemej! Detta avstånd är på väg att ändras, men ändringen gäller förmodligen inte redan sökta etableringar!

4. Det är i stor utsträckning fråga om tysta områden, där ljudet från verken inte bör överstiga 35 dbA vid bostäder… Hux flux blev lägsta ljud satt till 40 dbA i dessa skogsområden – ett värde som gäller där det redan finns rejält med bakgrundsljud!
Vi har redan stora problem i Uddevalla kommun med felaktigt beräknad ljudpåverkan! Lejdeberget och Gunnarby ute på Bokenäset har så kraftiga ljudstörningar att de som bor där är starkt påverkade och störda! Och det händer inte mycket för att hjälpa dessa medborgare!

5. Alla ljudfrågor avseende störningar för boende är följaktligen långt ifrån utredda och klarlagda. Alla ljudkurvor beräknas som standard efter ett platt landskap, men i området finns ett spricklandskap med stora nivåskillnader. Hur sprids egentligen ljudet där? Hur påverkas så kallade skyddade lägen där ljudet hörs mycket tydligare? Ingen vet.
Det farliga infraljudet är inte beaktat alls. Det finns få utredningar om detta gjorda – de som finns visar på ett starkt försämrat hälsoläge för den som blir utsatt för det längre tid. Vad man kan sätta för säkerhetsavstånd är det heller ingen som vet, bara att de nu gällande är på tok för korta.

6. Vad som händer med fastighetsvärden i närheten av verken är inte svårt att räkna ut. Det är inte troligt att det över huvud taget går att sälja en fastighet i närheten, för vem vill frivilligt bo där? Värdet blir då lika med noll. Det blir alltså fråga om en gigantisk kapitalförstöring som de drabbade inte får någon som helst ersättning för.

7. Det finns fler parametrar som påverkar än bara själva vindkraftverket. Nya vägar i skogen och nya ledningsgator för att leda bort strömmen från verken kommer att få en stor påverkan på miljön. Jämförelsen med industriområde är helt adekvat i sammanhanget.

8. All nybyggnation i närheten av ett verk förbjuds. Det innebär i praktiken en ren konfiskation av egendom, eftersom det inte går att få bygglov för nya hus etc. Vindkraften är viktigare…

Återigen – det är bara markägare som tjänar på en etablering. Många av dem bor inte ens i närheten av sina marker där verken ska placeras.

Alla andra förlorar! Mest de fastighetsägare som “råkar” hamna i närheten av etableringarna.

Uddevalla kommun har med råge uppfyllt den kvot man nationellt behöver ha för vindkraft med de redan etablerade verken. Vi behöver inga fler!

Måtte man ta ett väl genomtänkt och klokt beslut på kommunfullmäktigemötet i kväll!

Björn Tellow

 

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 116Det här inlägget:
  • 134631Läsningar totalt:
  • 21Läsningar idag:
  • 84489Besökare totalt:
  • 19Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: