Vad gör vi med problemen på Bokenäset?

Alla som bor i södra Uddevalla kommun kan nu andas ut – med några viktiga undantag! Nybygget och Rosseröd är två vindkraftsplaneringar som behöver nagelfaras extra noga eftersom det kan bli etableringar här.
Men det kvarstår också en viktig fråga – vad gör vi med etableringarna på Lejdeberget och i Gunnarby eftersom det är stora problem med störningar där?

Utsikt från ett köksfönster i Gunnarsby...

Utsikt från ett köksfönster i Gunnarby… Vi återanvänder denna bild…!

Det är bara att konstatera att de ljudberäkningar (teoretiska) som förevarit etableringarna där inte håller måttet på något sätt! Resultatet har blivit att det blivit en helt oacceptabel livsmiljö för dem som bor nära vindkraftverk i dessa områden!

Hur kan man från alla håll och kanter åtgärda detta? Kanten exploatör kan vi nog glömma i sammanhanget, eftersom åtgärder minskar den lönsamhet som de facto inte finns, d.v.s. förlusten blir större…

Faktum kvarstår. Etableringarna på Bokenäset vilar på en bräcklig ljudgrund, eftersom det är teoretiska beräkningar de är byggda efter. Teori som har visat sig vara helt uppåt väggarna – och det får de drabbade leva med, verkar det.

Vi har tidigare relaterat hur ljudberäkningarna görs. Läs mer HÄR om det.

Hur ska livskvalitet, boendemiljö och fastighetsvärden återställas? Där har våra myndigheter och de operatörer som finns i området en saftig bit att hugga tag i…

Nu uppstår frågan om ljudberäkningar ska göras på samma bristfälliga sätt i de planerade etableringarna i Nybygget och Rosseröd. Förhoppningsvis har alla berörda parter insett problematiken och genomför realistiska beräkningar, d.v.s. i olika årstider, olika vädertyper, anpassade till topografin, med hänsyn taget till vindskyddade lägen med mera!

Man kan inte som en politiker uttryckte saken på fullmäktigemötet den 12 februari helt krasst konstatera att ” lite störningar får de boende acceptera”! För det är inte fråga om ”lite” störningar!

Det verkar inte som om vederbörande bor i närheten av någon etablering…

Faktum kvarstår. Det är inte helt fel att säga att vindkraftsoperatörena som arbetar i Uddevalla kommun har fått på tok för fria händer. Flatheten vilar starkt över nejden när somliga av kommunens politiker helt och hållet sväljer vad operatörerna stoppar i halsen på dem. Det är inte så demokrati fungerar.

Förhoppningsvis är det nu två saker som måste åtgärdas:

1. Få till realistiska värden om ljudspridning, skuggbildning och ljuseffekter nattetid vid de tänkta etableringarna vid Nybygget och Rosseröd! Då duger inte de teoretiska modellerna i WindPro, som rutinmässigt används. Där fattas alltför många parametrar för att få ett tillförlitligt resultat avseende den topografi som finns i Uddevalla kommun. Det har vi med oönskad tydlighet sett vad gäller Bokenäset!

2. Se till att de ljudstörningar som finns p.g.a. de etablerade verken på Bokenäset minimeras! Det är de boende i området väl värda eftersom ingen i Uddevalla kommun ska behöva få sin boendemiljö och livskvalitet försämrad!

Uddevalla kommun skall uppdatera sin landsbygdsplan från 2007.

Då rimmar det illa att låta ”vissa” kommunmedborgare hamna i strykklass bara på grund av vindkraftsetableringar!

Det är åtta kommuner i vårt län som får ett litet stöd från länsstyrelsen för detta arbete i syfte att tillsammans ta vara på och utveckla landsbygdens möjligheter på ett ännu bättre sätt i framtiden. Kommunen, genom Näringslivsavdelningen och demokratiprojektet Engagera Mera, bjuder in alla intresserade till möten i olika kommundelar.

Läs mer HÄR!

Björn Tellow


Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 248Det här inlägget:
  • 153620Läsningar totalt:
  • 17Läsningar idag:
  • 98614Besökare totalt:
  • 11Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: