Infraljud och insändare!

Bild Stefan Sjöö ©

Bild Stefan Sjöö ©

”Lågfrekvent infraljud från vindkraftverk utgör en hälsorisk för närboende, anser läkarna Inga Malcus Enbom och Håkan Enbom. Nu kräver de i ett öppet brev till Naturvårdsverket att hälsoriskerna tas på allvar.”

Så börjar en artikel den 11 september i Dagens Industris Agenda Energi, där man skriver om läkarnas uppfattning.

Det finns en utbredd oenighet om hur skadligt vindkraftsbuller är för människor, bland annat det lågfrekventa bullret en fråga som diskuteras. I Finland, där man just nu bygger mycket vindkraft,  slutade en en arbetsgrupp som skulle utreda nya gränsvärden med ett totalhaveri. De som fanns i denna grupp var Finlands miljödepartement och näringsdepartement.

Infraljud från vindkraften har allt mer börjat erkännas som ett problem internationellt och samtidigt blivit en stridsfråga. I Sverige har läkarna Inga Malcus Enbom och Håkan Enbom sommaren 2013 skrivit om ämnet i en vetenskaplig artikel i Läkartidningen. De anser att regelverket för nyetablering av vindkraftverk borde  revideras, eftersom de sett bland sina patienter hur infraljud från vindkraftverk, säger de, uppenbarligen påverkar innerörat och utgör en möjlig hälsorisk för personer med migrän eller annan typ av central sentitisering. Till exempel kan infraljud succesivt göra hjärnan allt mer överkänslig för påverkan man normalt inte reagerar på.

Artikeln i Läkartidningen startade en lång debatt på just den sida artikeln finns!

Det kan alltså med lätthet konstateras att man vid etablering av vindkraft inte är helt säker på vilken påverkan buller och andra störningar har på närboende – oavsett s.k. ”säkerhetsavstånd”!

 Insändare i Bohusläningen

De båda sammanslutningarna Nätverket för vindkraft i Stenshult och Bevara Forshälla publicerade den 12 september en insändare i Bohusläningen med rubriken ”Vindraftsetablering måste vara hållbar”.

Man skriver bland annat:

Tyvärr verkar mångas uppfattning om vad en hållbar utveckling egentligen innebär vara alltför grund och ensidig.

Hållbar utveckling av vindkraft innebär inte enbart en bra och rund ersättning till ett fåtal markägare. Den ska ha ett betydligt bredare och djupare innehåll. En hållbar utveckling innebär att den ska vara ekologisk försvarbar. Den ska också gynna boende i området och vara samhällsutvecklande. Dessutom ska den vara ekonomiskt lönsam.

Tyvärr uppfyller inte de tänkta vindkraftetableringarna i södra Uddevalla något av dessa kriterier.

Läs gärna insändaren i sin helhet via länken ovan. Man konstaterar även att Miljöpartiet blivit osakligt ”påhoppat” av företrädare för vindkraft. Men det beslut om veto som togs i kommunfullmäktige 12 februari i år, fattades med en bred och enig majoritet. De enda partier som ville etablera vindkraft i detta område där det bor ca 2000 personer, var Moderaterna och Centern. Övriga kommentarer känns överflödiga…

Björn Tellow

 

 

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 249Det här inlägget:
  • 153620Läsningar totalt:
  • 17Läsningar idag:
  • 98614Besökare totalt:
  • 11Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: