100 eller 300 meter?

Stranden nedanför Åh stiftsgård.

Stranden nedanför Åh stiftsgård.

I morgon måndag ska Länsstyrelsen i Västra Götaland besluta om 100 meter eller 300 meter ska gälla som strandskyddsavstånd eller inte. Beslutet är mycket viktigt för alla näringsidkare som har mark i närheten av hav, sjöar eller större vattendrag. Det är också viktigt för den biologiska mångfald, som under århundraden har vidmakthållits av betande djur. Idag gäller som standard 100 meter. Blir beslutet 300 meter kommer det att hända otrevligheter med strandlinjen på många platser, eftersom förbuskning och annat oönskat kommer att ske!

I Ljungskile kommer åtskilliga stränder, både vid havet och vid insjöar att bli berörda!

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Företagarna och Uddevalla kommun, många andra kommuner plus många privata företagare i vårt län har lagt ner massor av tid och pengar under mer än ett år på att försöka få Länsstyrelsen att inse att ett strandskydd på 300 meter kommer att resultera i många igenväxta marker. Även möjligheten att använda mark för bebyggelse bli i stor utsträckning förstörd.

Vi kommer – om beslutet tas – att inte längre få se betande mular på dessa marker.

Regelverket vid överklaganden är också mycket snårigt – och dyrt – för den enskilde markägare som blir drabbad. Som exempel kan man nämna att i Uddevalla kommun kommer det att kosta ca 7 200 kr att skaffa sig dispens (om den nu godkänns) för att sätta upp ett par hundra meter stängsel för inhägnad… Eftersom det finns många deltidslantbrukare idag med små ekonomiska omständigheter är ett sådant belopp helt orimligt!

Det är den nya lagen om strandskydd som ligger i botten för vår länsstyrelses kommande beslut. Men lagen är enligt många vantolkad av länsstyrelsens tjänstemän, som föreslagit 300 meter genomgående som beslut att tas.

Enligt 7 kap 14 § miljöbalken får strandskyddet i det enskilda fallet utvidgas till högst 300 m, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Då förefaller det underligt att “klippa till” med 300 meter genomgående!

Strandskyddet har två syften; bevarande av goda livsvillkor för djur- och växtlivet och allmänhetens tillgång till stränder. Länsstyrelsen har inte tydligt kunnat visa att en utvidgning är nödvändig för åtminstone ett av syftena och att syftena inte kan tryggas med 100 m strandskydd!

Många anser detta vara ett grovt maktmissbruk!

Om Länsstyrelsen fattar beslut om 300 meter kan vi bara råda alla berörda företagare och andra personer att överklaga! Men det brådskar. Överklagan måste vara inne senast 3 veckor efter att beslutet är taget!

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida och ladda ner en handbok HÄR.

 

Björn T.

 

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 203Det här inlägget:
  • 146588Läsningar totalt:
  • 0Läsningar idag:
  • 93022Besökare totalt:
  • 0Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: