Stämman valde sina stadgar istället för att följa lagen…?

Kort sagt fullspikat vid extrastämman.

Kort sagt fullspikat vid extrastämman.

Så har Stenshults fibernät ekonomisk förening återigen haft en extra stämma. Vid denna valdes en ny interimsordförande och en ny interimsstyrelse, som ska fungera fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Det är bara det att man frångick lagtexten om ekonomiska föreningar och struntade i att beslut som togs vid stämman 15 januari inte hade vederhäftig underbyggnad.

Nu kanske det kan förefalla som om undertecknad talar i egen sak, eftersom jag ingick i den styrelse som avgick 15 januari. Orsaken till detta var att vi, den då väl fungerande styrelsen fram till 11 november förra året, insåg att stämman/medlemmarna inte hade förtroende för det arbete som vi lagt ner under två års tid!

Vad som hände efter den 11 november och det styrelsebeslut om att skriva på avtalet med Uddevalla Energi som togs då, kan vi ta en annan gång om någon är intresserad… För intressant är det, men kanske inte skrivbart rakt av.

Vid stämman den 15 januari ”missades” det att tala om att Uddevalla Energi AB hade satt en ”deadline” till den 31 januari. Då – senast – skulle avtalet skrivas på, annars hamnade föreningens ärende ”längst ner i högen” för att sedan få vänta så länge som kanske fram till 2020. Detta därför att Uddevalla Energi hade andra fiberåtaganden att hantera, bl.a. fibersättning av andra fastigheter i kommunen. Så då skulle Stenshults fiber få vänta…

Uddevalla Energis VD Roger Johansson ändrade sedan denna absoluta deadline till ”skriva en avsiktsförklaring” senast samma datum, vid UEAB:s informationsmöte 24 januari.

Valberedningens sammankallande och nyvalde ordföranden.

Valberedningens sammankallande och nyvalde ordföranden.

Beslutet vid stämman 15 januari anser därför många fattades på felaktiga grunder, eftersom man inte kände till denna tidsgräns!

Och enligt lagen om ekonomiska föreningar är det fullständigt klart att detta beslut inte är gällande, eftersom detta kända faktum inte meddelades stämman före det beslut som togs! Nämligen att tillsätta en arbetsgrupp och utreda vidare. Tidsgränsen visste man alltså inte då och utreda tar tid…

Men starka röster krävde att den utskickade kallelsens föredragningslista skulle följas. Trots att man med detta tydligt bröt mot sagda lag!

Föreningens stadgar ansågs alltså enligt min mening vara mer gällande än lagen om ekonomiska föreningar…!

Nu blev det en ny interimsordförande och en ny interimsstyrelse vald. Hur detta kommer att fungera är det ingen som vet ännu, eftersom det enligt vedertagna principer en sådan ledning bara kan hantera grundläggande ärenden, men inte skriva under ekonomiska avtal.

Fan tro’t, sa rellingen, men vi hoppas i alla fall på fiberanslutning i Stenshult med omnejd – utan extra fördyringar – inom en icke alltför avlägsen framtid, eftersom slutklämmen från stämman blev ”skriv på avsiktsförklaringen med Uddevalla Energi”, även om det var utanför föredragningslistan!

Vi har en försening på över tre månader redan, som sätter EU:s bidrag i riskzonen…

 

Björn Tellow, f.d. styrelsemedlem.

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 417Det här inlägget:
  • 156256Läsningar totalt:
  • 12Läsningar idag:
  • 100733Besökare totalt:
  • 12Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: