Så var det detta med ljudmätningar…

Lynn Joel och Peter Jonasson höll i presentationen.

Lynn Joel och Peter Jonasson höll i presentationen.

Hur trovärdigt är det när man vill bygga fem vindkraftverk på 3,0 till 3,2 megawatt, att man för att klara ljudgränsen på 40 decibel  skruvar man ner dem till s.k. ”nedsatt mod” till 2,3 MW? Man slänger alltså bort nära 1 MW till ingen nytta? Det är vad som är planerat till etableringen vid Nybygget några kilometer öster om Uddevalla centralort.
”Inga problem” säger en representant för entreprenören, ”vi har gjort så förr” och fortsätter raskt med att berätta hur litet effekt man förlorar – ”några procent bara…”!

Hur den matematiken fungerar kan nog egentligen ingen förklara…

Det som bekymrar vanligt folk mest i detta är nog ljudstörningar, skuggeffekter, förmodat minskade fastighetsvärden, fördärvad miljö med mera, utan inbördes rangordning.

Museets hörsal var välfylld om inte fullsatt.

Museets hörsal var välfylld om inte fullsatt.

Nära 100 personer hade kommit när Uddevalla kommuns förslag till vindbruksplan presenterades i hörsalen i Bohusläns museum på torsdagskvällen. Många kritiska röster hördes vid den frågestund som hölls efter det att själva planen hade presenterats. Kritik som de föredragande tjänstemännen ville ha i skriftlig form före den 4 maj för att kunna beakta i nästa version av förslaget.

Det frågades mycket mycket om ljud och hur man mäter. Den som ser till att ljudkurvor vid en planerad etablering tas fram är entreprenören. Men det är sällan eller aldrig man mäter själv, utan fristående konsulter anlitas för att få till en opartisk bedömning. Hur opartiskt det nu kan bli när det i sista ändan är entreprenören som står för fiolerna. Teoretiska ljudberäkningar har ifrågasatts förr och befunnits vara mindre tillförlitliga.

Faktum kvarstår – de modeller man beräknar efter är synnerligen statiska och visar alltför ofta på mindre riktiga värden.

Vad gäller området Nybygget kan man lätt inse att alla avstånd egentligen är alldeles för korta till bostäder, för att det över huvud taget ska gå att få till några vindkraftsbyggen där. Marginalerna för eventuella fel vid de utförda beräkningarna anses av många vara alldeles för snäva. Då blir risken för framtida ljudstörningar onödigt stor!

Nybygget - område 3

Nybygget – område 3 – ligger nära Uddevalla centralort.

De övriga områdena som är aktuella är före detta skjutfältet vid Bulid och ett område i Hogstorp norr om TV-masten. Bulidsområdet kan dock falla bort, då Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har flaggat för ett utökat naturskyddsområde i Herrestadsskogarna.

Vad som inte finns i planförslaget, men som naturligtvis borde finnas med, är den omfattande (p)åverkan på naturen som ett vindkraftsbygge innebär. Nya vägar, nya ledningsgator och massor av betong mitt i orörd natur gör att skogen aldrig blir sig lik igen! 

Processen för att slutligen kunna anta planen är som följer:

 • Planförslag.
 • Samråd där synpunkter lämnas (där är man nu).
 • Revidering efter samrådet.
 • Utställning av reviderat förslag.
 • Ev. ytterligare revidering och finjustering.
 • Antagande av politikerna.
 • Laga kraft, där man så fått gällande riktlinjer.

Om man hinner få detta klart innan sommaren tas beslut i juni, annars får man vänta till augusti.

Det är också på sin plats att tacka Lynn Joel och Peter Jonasson från Uddevalla kommun för en alldeles utmärkt presentation, där de visade det faktiska läget med de effekter en etablering skulle få.

 

Björn Tellow

 

Underlag på Uddevalla kommuns hemsida:

 • Ladda ner förslaget till vindbruksplan HÄR.
 • Ladda ner miljökonsekvensbeskrivningen HÄR.

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
 • 154Det här inlägget:
 • 161761Läsningar totalt:
 • 49Läsningar idag:
 • 105695Besökare totalt:
 • 29Besökare idag:
 • 0Besökare online nu: