Fullspikat i Grundtvigsalen

Uppdaterat 13 november.

En fullsatt Grundtvigsal på Folkhögskolan. (Bild: Lars Kjellberg)

En fullsatt Grundtvigsal på Folkhögskolan. (Bild: Lars Kjellberg)

Det blåste upp snabbt…
Först hände ingenting, efter påminnelser i massor under flera år hände ingenting. ByNet i Kungälv som var utpekad operatör svarade inte på vare sig telefon eller e-post. Helt plötsligt har vi tre operatörer på banan. Vad hände, och nu helt plötsligt, är det extremt bråttom att ta beslut!

Rickard Applehoff från IP-Only presenterade erbjudandet. (Bild: Lars Kjellberg)

Rickard Applehoff från IP-Only presenterade erbjudandet. (Bild: Lars Kjellberg)

Fibersatsningen från Svenska Fibernät
Ikväll, den 12 nov. 2015, var det Svenska Fibernät som bjöd in till informationsmöte på Folkhögskolan. Det blev fullsatt, extrastolar fick plockas fram och frågorna var många, väldigt många.
Följande information bygger på vad som beskrevs under mötet och/eller förtydligades vid den efterföljande frågestunden.

Grupp och rabattvillkor
Det framkom att en exploatering sker om 35 % av de tillfrågade säger JA till fiberanslutning. Gruppen har avgränsats till drygt 1000 fastigheter i Ljungskile.

Erbjudandet är villkorat
Kampanjen är starkt tidsbegränsad och sträcker sig fram till 30 november 2015.

 • Priset är vid 0-49 % anslutning 19890 kr inkl. ROT (30 %) eller 21900 kr utan ROT. Observera dock att ingen etablering blir av om anslutningen understiger 35 %!
 • Med 50-69 % anslutning blir priset 16890 kr inkl ROT.
 • Med 70-100 % anslutning blir priset 15890 kr. Kontant efter färdigställande eller avbetalning.

Särskild betoning sker avseende nätavgifter som Svenska Fibernät inte tar ut av slutkunden. Den avgiften erlägger istället den tjänsteoperatör som kunden väljer.

Sedan kan man i och för sig fundera över vem som betalar vad till tjänsteleverantören.

Kontrakt och anmälan om fiberintresse

 • Kontrakt skall vara undertecknat och Svenska Fibernät tillhanda senast 30 november 2015.
 • Ångerrätten är därefter 14 dagar.
 • Bindningstiden är 2 år.
 • Men, om inte 35 % har uppnåtts (runt 15 dec när tiden för ångerrätt löper ut) annulleras beställningarna.
 • Svenska Fibernät är oförhindrad att överlåta ingånget avtal till annan operatör.

Öppen fiber
Svenska Fibernät betonar särskilt vikten av att den som sköter driften av nätet inte skall leverera eget tjänsteutbud. Innebär att ni som fastighetsägare själva väljer vilket utbud ni vill ha, TV-utbud, dataanslutning och telefon. Hastighet upp till 1000 Mbit/sek och mer inom 5 år.

Kontakt
Beställning kan ske direkt under informationskvällen eller direkt vid besök enligt nedan. Under den närmaste tiden kommer Svenska Fibernät att knacka dörr i området och presentera erbjudandet för var och en.

Genomförande
All grävning sker i egen regi och det är inte planerat för någon fiberdragning i den kanalisation som kan vara tillgänglig utmed berörda gatuavsnitt. Däremot kan inblåsning av fiber ske i av fastighetsägaren tillhandahållet tomrör. 45 m grävning på egen tomt ingår i grundpriset. Tillkommande meterkostnad ca 100 kr/m.

Efter beställning sker en förplanering med genomgång av villkoren för anslutning på varje fastighet.

 • Byggstart när 35 % anslutning har nåtts. Hela området byggs ut och testas innan enskilda kunder får tillgång till tjänsterna.
 • Planering inför utbyggnad (efter minst 35% anslutning runt 15 dec. 2015) perioden december 2015 – februari 2016.
 • Platsbesök under perioden maj-juli 2016.
 • Klart successivt under perioden juli-september 2016.

Övrigt
På direkt fråga om Telias tjänsteutbud i Svenska Fibernäts nät är beskedet att Telia har tillfrågats om medverkan men att de har avböjt.

 

För Ljungskilebloggen
Lars Kjellberg

——-

Addendum:

Telia via Öppen fiber meddelar följande (se kommentar i förra inlägget):

Telia har ett garanterat leveransdatum vilket är allra senast den 31:e december 2016 men beräknas vara klart den 31:e juli samma år. Då ska alla som har beställt vara i drift.
Vad gäller Lyckorna så kommer vi i de flesta fall kunna gå in med fibern genom befintliga rör i området, alltså gamla televerkets kopparledningar. Grävning sker bara om ingen annan lösning hittas.
Nätet är i högsta grad öppet. Vilken tjänsteleverantör som helst får erbjuda sina tjänster på Telias fiber så länge de kan möta våra krav på kvalitet och vad de kan leverera.

Med vänliga hälsningar

Axel Ryberg
Telia Öppen Fiber

——–

Man kan också konstatera att Telia som tjänsteleverantör inte finns med i Svenska Fibernäts utbud. Detta eftersom Telia – enligt uppgift från säker källa – inte anser att detta nät är tillräckligt tillförlitligt.

Beträffande Lyckorna är det lätt att inse sakernas tillstånd. Om Svenska Fibernät ska gräva på Lyckorna får de gräva en hel del med allt vad det innebär. Telia har däremot befintliga rör i marken som kan användas – alltså minimeras grävandet.

Beträffande nätavgiften och att den inte tas ut av användarna i Svenska Fibernäts etablering utan av tjänsteleverantörerna – lär det bli användarna som betalar i sista änden ändå, förmodligen dolt i avgiften från just tjänsteleverantörerna.

Slutdatum

Det finns i dagsläget två av de tre operatörerna som har ett fastställt slutdatum när nätet ska fungera, nämligen Uddevalla Energi och Telia. Hur det är med Svenska Fibernät lär framtiden få utvisa. Kanske blir det inte av över huvud taget…?

Ljungskilebloggen fortsätter att följa händelseförloppet.

Björn Tellow

 

 

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
 • 333Det här inlägget:
 • 156256Läsningar totalt:
 • 12Läsningar idag:
 • 100733Besökare totalt:
 • 12Besökare idag:
 • 0Besökare online nu: