Betala två gånger?

Minimal påverkan

Minimal påverkan på vägen, som är användbar direkt efter att fiberslangen är nedfräst.

Stenshult, Råane och Vassbo har kommit i den lyckliga belägenheten att det numera finns bra fiberanslutning att tillgå – för de flesta. Men det är inte så för riktigt alla! 
Det finns fortfarande markägare som de facto idkar utpressning – eller kanske snarare använder sig av godsägarfasoner – för att få visa sin makt. Nyckelordet är vindkraft!
-Får inte jag bygga vindkraft får ni inte dra fiber på mina marker heller…!

Det är fem fastighetsägare som blivit utan fiberanslutning på grund av denne markägare. Men de har inte gett upp. För ett tag sedan begärde de att Lantmäteriet skulle göra en fastighetsreglering för bildande av ett servitut för att de skulle få fram sin fiber. Sammanträde på plats ägde rum i februari. Markägaren motsatte sig det hela och lantmäteriförrättaren konstaterade att det inte fanns någon möjlighet att komma överens under mötet. Hur det blir kommer därför att beslutas enligt fastighetsbildningslagens regler.

Det finns fler markägare som av samma anledning satt sig på tvären.

Den aktuelle markägaren vill uppenbarligen hämnas på vanligt folk (som i och för sig inte ville ha vindkraft nära sina fastigheter) när Uddevalla kommun i demokratisk ordning beslutade om att stoppa vindkraftsetableringar i Forshälla och Stenshult!

Att sedan LRF – Lantbrukarnas Riksförbund – är inblandade på ett mindre smickrande sätt verkar ganska övermaga! Framför allt som den LRF-jurist ovan nämnda markägare anlitat påstår att ADSL-anslutning eller mobilt bredband lätt kan ersätta en fiberanslutning!

I ett yttrande till Lantmäteriet skriver juristen: – De sökande fastigheterna har redan tillgång till bredband genom det fasta telefonnätet såväl som genom det mobila telefonnätet…”

Nedfräsning av fiberslang i en väg.

Nedfräsning av fiberslang i en väg. Påverkan är minimal och vägen kan användas direkt efter att maskinen passerat.

Juristen menar att ett servitut för fiberkabel därför inte kan vara till så påtaglig nytta för de sökande fastigheterna att denna nytta överstiger ”skadan på den tjänande fastigheten”. Juristen tycker heller inte att fiber är till någon påtaglig nytta för de sökande fastigheterna, eftersom de redan har tillgång till bredband genom ADSL och mobilnätet.

Vad gäller ”skada på den tjänande fastigheten” blir den minimal, eftersom fiberslangen fräses ner i vägkroppen. Vägen kan i full utsträckning användas direkt efter detta.

På ren amerikanska kan man kalla dessa yttranden för ”bullshit”, eftersom denna lagvrängare uppenbarligen inte har en aning om hur det fungerar. Det framgår tydligt i vad vederbörande har skrivit i sin inlaga!

Detta gäller idag:

  • Fiber är framtidssäkrat. Det går redan idag att till en rimlig kostnad få en garanterad, stadig uppkopplingshastighet på 1 GB/s.
  • ADSL är på väg ut. Tekniken är gammal och långsam. Ju längre bort från telefonstationen man är, desto långsammare går det. TV kan man glömma bort att kunna se via nätet om man bor längre bort än någon kilometer från telefonstationen. Kopparnätet är dessutom dyrt att underhålla och håller på att monteras ner på många håll.
  • Mobilt bredband går snabbt – om man är nära mobilmasten och få är uppkopplade mot den. Ju längre bort och ju fler som är uppkopplade, desto långsammare går det. Och vad händer om man råkar vara i radioskugga? Sedan finns begränsningar i datamängden som gör att man näppeligen kan se TV någon längre stund innan ”potten” är förbrukad.

LRF:s policy avseende fiber på landsbygden är dock glasklar. Något som juristen och markägaren förmodligen förträngt eller inte brytt sig om att ta reda på. Hur policyn sammanfattas kan man läsa om HÄR och HÄR.

Men nu kommer vi till pudelns kärna:
Markägaren är villig att släppa fram fiberkabeln om fastighetsägarna betalar för det!

Antingen en engångssumma på ett femsiffrigt belopp, eller en ersättning som regleras i 15-årsperioder och som ska räknas upp efter konsumentprisindex!

Kruxet är bara att då får fastighetsägarna betala två gånger till markägaren! Dels när man köpte tomtmarken att bygga på för ett antal år sedan. Dels när man vill anpassa sina fastigheter till dagens vedertagna standard! Snacka om att sitta fast som gisslan!

Att sedan det finns starka medicinska skäl för en stabil och bra fiberanslutning åtminstone hos en av fastighetsägarna ger markägaren faderullan i!

Det är inte svårt att hålla med det gamla ordspråket – snålheten bedrar ofta visheten… Snacka om dålig stämning!

 

Tycker Björn Tellow, också LRF-medlem.

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 319Det här inlägget:
  • 155684Läsningar totalt:
  • 43Läsningar idag:
  • 100309Besökare totalt:
  • 24Besökare idag:
  • 1Besökare online nu: