Vildsvinen blir fler och fler…

Torsten Mörner

Torsten Mörner

VILDSVIN, är det en jaktresurs eller är de markförstörare? Det var en fråga som man ställde sig på det miniseminarium, som Fräknebygdens Flora och Fauna bjöd in till den 27 oktober. Jägarförbundets ordförande Torsten Mörner berättade och visade bilder från verkligheten som den ser ut i dag.

Det var synd att inte fler än ca 20 personer hade mött upp till detta möte, men som någon sa “dom vaknar väl när vildsvinen har etablerat sig här…”

Och det är faktiskt inte så värst långt borta. Vi har haft (har?) vildsvin som bökat i jorden och förstört mark i södra delarna av Ljungskile. Lyckorna golfklubb klarade sig denna gång, men snart lär vi nog få se låga elstängsel runt greener och fairways även i Ljungskile. Detta är allmänt förekommande i Skåne och Halland idag.

En liten intresserad skara hade samlats.

En liten intresserad skara hade samlats.

Torsten Mörner berättade också om den stora “rädsla” som finns hos allmänheten vad gäller vildsvin i dagsläget. Man är många gånger helt övertygad om att det är livsfarliga djur det är fråga om och att t.ex. ett skadat vildsvin alltid går till anfall. Det gör de mestadels inte, utom om de känner sig trängda.

Som jägare bör man också undvika att skjuta ledarsuggan i en flock, eftersom det är ett matrialkaliskt samhälle där ledarhonan bestämmer. Försvinner hon blir det ren anarki med mycket förstörelse av de kvarvarande “slynglarna”, som Torsten uttryckte det.

Vi kan under alla förhållande kallt räkna med att vildsvinen blir mer och mer hemtama och etablerade även i våra trakter, så därför är det synd att inte fler kom och lyssnade på och deltog i seminariet.


Ringa 112? Glöm det…

Förargelsens mast!

Förargelsens mast!

Trasslet med radiolänken till Vassboviks telefonstation fortsätter. Nu på lördagen har förbindelsen brutits flera gånger och sedan kommit tillbaka – ostabilt – igen.

Skulle man behöva ringa utanför Vassbovik är det synnerligen osäkert om det skulle gå. Lika osäkert är det att ringa utifrån till någon fast telefon ansluten till denna telefonstation.

Samma sak är det med Internet. Har man anslutning via kopparnätet över Vassboviksstationen är det lika osäkert om det fungerar.

Telia säger att de har “en störning i området” och att det ska vara åtgärdat kl. 20.00, men det har de sagt tidigare också.

Vi får hoppas att ingen behöver ringa 112…

 

Vad händer egentligen med Ljungskile?

Det har varit turbulent. Det har väckt känslor. Det gäller hur Ljungskile som plats på jorden hanteras…

Och det är inte slut än! Det kommer sannolikt fler motsättningarna som bara presenterat sig litet lätt ännu.

Uddevalla som kommun är heller inget medborgarna uppskattar om man ser till den SCB-undersökning som publicerades i Bohusläningen 28 september. Det slår naturligtvis till mot Ljungskile också som varande en del av kommunen. Nu tycker vi på redaktionen att detta är en ganska orättvis undersökning. Vi får bara veta att SCB har skickat ut ett frågeformulär till 4000 uddevallabor. Men hur många som svarat får vi inte veta…

Hela undersökningen verkar på något sätt mindre seriös och slår till mot ett bra nedlagt arbete både från politiker och tjänstemän. Arbetet fortsätter, ingen slår sig till ro, men det finns några sorgkanter.

 

Ljungskile:

Så vad vill vi med vår bostadsort egentligen? Vad vill våra politiker med kommundelen? Hur hanterar vi våra omgivningar på ett bra sätt? Frågorna är många och kan egentligen inte alls lämnas så obesvarade som tidigare har skett! Där kommer Ljungskile Samhällsförening in i bilden, för där har man på ideell basis börjat titta på dessa frågor, vilket är en utmärkt sak för den lokala demokratin.

Pendelparkeringen vid Ljungskile station

Pendelparkeringen vid Ljungskile station

Vi har en fantastisk natur i Ljungskile. Vårt motto “Där havet möter fjället” sammanfattar på ett utmärkt sätt vad vi kan förvänta oss. Detta har många både besökare och bofasta noterat. Vi kan konstatera att det trots den vädermässigt mindre bra sommaren har varit ett jämnt inflöde av besökare till och omkring Ljungskile. Vi är populära!

Sedan har det varit en inte oväsentlig inflyttning också, vilket man kan se på “pendelparkeringen” vid Ljungskile station. Bara Västtrafik fungerar, fungerar det bra att till exempel bo här och jobba i Göteborg.
Uddevalla kommun har ställt upp  för sin södra kommundel och snyggat upp både torget och Vällebergsvägen. Så nu slipper vi skämmas för en nersliten miljö i centrum. Vi har också fått belysning på vissa delar av vår strandpromenad, som nu till mångas glädje går att använda även när det är mörkt.

Bortmotad?

Men vi har saker som skulle kunna hanteras bättre. Det har varit bra fart på vår egen sjökrog Lyckorna Brygga länge nu. Det finns naturligtvis uppfattningar om hur krogen fungerat, men vi kan utan att överdriva fastställa att den blivit en bra plattform för nöjeslivet på Västkusten, med många välkända artister på scenen.

Lyckorna Brygga sedd från sjösidan.

Lyckorna Brygga sedd från sjösidan.

Populärt har det varit, men nu börjar det bli problem, därför att den godkända kassaapparaten försvann vid ett inbrott några dagar före en inspektion av tillståndsmyndigheterna. Krögaren hade inte lyckats få tag i en ny så där omedelbart, utan använde en gammal – inte godkänd – så länge…

När tillsynsmyndigheten dyker upp för inspektion måste dessutom tillståndsinnehavaren ställa sig till förfogande, vilket här resulterade i att en 18-åring fick ställa sig som dörrvakt. Detta sammanlagt tog myndigheten som skäl för att dra in tillståndet.

Skäligt eller inte? Eller finns det mer vi inte vet om? En populär verksamhet verkar nu gå i graven, eftersom det lär bli kontor i fastigheten i stället. Hur intressant är det för besökande turister och sommargäster? Indragningen av tillståndet är överklagat till högre instans.

Vi har ju en parallell inne i Uddevalla, där personkemin mellan handläggare och politiker visavi krögaren på en centralt belägen krog inte fungerar så värst bra. Den krögaren blev bland annat därför av med sitt tillstånd och får inte heller ett nytt avseende krogen på en golfklubb. Även denna indragning och detta avslag är överklagade.

Stoppat blev också försöket att dra igång Golden Days i Uddevalla igen. Motiveringen här är synnerligen svävande. Myndigheten har i alla fall inte presenterat några handfasta argument utan bara något som verkar vara antaganden. Det hjälpte tyvärr inte heller att överklaga, det blev avslag även i högre instans med samma antaganden som grund.

 

Jättefläkt...

Jättefläkt...

Jättefläktar!

Som femåringen sa när han fick se en vindkraftpark: – Titta pappa så många fläktar! Det är inte konstigt det blåser jämt!

Det kommer det nog att göra i Ljungskiles östra delar i framtid, eftersom detta natursköna fjällområde ska omvandlas till ett industriområde med ett antal 180 meter höga vindkraftverk. Området anses vara ”av nationellt intresse för vindkraft” och detta verkar politiker och tjänstemän ha nappat på i hög grad. Uddevalla kommun måste ju ligga i framkant vad gäller förnybar energi, anses det, ivrigt påhejad av lobbyister i de kommunala korridorerna.

Men vad folk som bor i området tycker om detta bryr sig tydligen ingen om, för projektet körs på framåt. På sistone har dock en liten broms etablerats, eftersom allt ska utredas igen. Kommunen har nämligen ingen policy för ”vindbruk”, eller åtminstone ingen som är känd.

Det finns ett tillägg till kommunens översiktsplan som heter ”Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft” som nu är reviderad ett antal gånger sedan 2007. Den berättar hur fint det ska bli med snurrorna i skogen. Sista versionen har nu varit ute på remiss, så vi får se vad som händer sedan.

Men där står inget eller mycket lite om dem som bor i området! Vad händer med livskvalité, boendemiljö, naturvärden och kanske inte minst fastighetsvärden? Vi vet också att vi har häckande pilgrimsfalk och andra rovfåglar i grannskapet. Vad händet om de börjar jaga småfågel, som i sin tur jagar insekter runt vindkraftvingarna.

Under alla förhållanden är den stilla, tysta, rofyllda naturen ett minne blott när byggena blir av. Att en av hävd fastställd gränsdragning av var Bredfjället är placerad, numera är ändrad ingår ju liksom bara i det hela. Så nu kan man bygga där också…

I sammanhanget vill vi framhålla att vi egentligen inte är vindkraftsmotståndare alls! Bara hjärtligt leda på sättet detta har hanterats till men för den enskilde. Det hade väl i rimlighetens namn varit bättre att koncentrera vindkraftverken till någon plats där de inte stör så mycket, i stället för att sprida ut dem över stora, orörda områden…

Destination Uddevalla

I kommunen har ett lovvärt initiativ tagits för att underlätta för besöksnäringen att försöka dra gäster hit. Kampanjer och mässor används som redskap, liksom verksamhet på nätet. Dessutom kan lokala organisationer och turistnäringsföretag bli medlemmar och delta i arbetet.

Man kan till exempel fiska makrill i Ljungskile.

Man kan till exempel fiska makrill i Ljungskile.

Det skulle vara intressant att höra vad denna organisation har att säga om indragna tillstånd för populära turistkrogar, liksom att orörd natur kommer att exploateras till industriområden i de östra kommundelarna. Med allt vad det innebär med ändrade förutsättningar för flora, fauna  och friluftsliv.

Att det även bor folk i området verkar inte vara något vare sig den kommunala eller exploaterande världen bryr sig om…

Nu känns hjärtat lättare.

Seriösa kommentarer och åsikter emottages gärna och kommer att publiceras här efter granskning.

Redaktionen

 

Felia och Skandalova

Får man tag i 112 om det händer något här?

Får man tag i 112 om det händer något här?

Om man råkar bo i Ljungskiles östra delar, runt Vassbovik, är man illa ute vad gäller kontakten med omvärlden. Under en treveckorsperiod har telefon- och internetkontakten försvunnit närmare tio gånger!

Detta innebär att man måste förlita sig till mobil uppkoppling både vad gäller telefon och internet. Det är ju inte så lätt när man bor i fjällen i underbara Bohuslän. Har man sedan en annan operatör än just T(F)elia kan det vara hart när omöjligt!

Vad händer om man måste ringa 112? Om man inte får kontakt?

Nu är det så att just telefonstationen vid Vassbovik, ett litet rött skjul till höger om vägen efter avtaget till Vargfjället, har kontakt med omvärlden via s.k. radiolänk. Denna radiolänk går via en strut på en mast på andra sidan vägen vid stationen till stora masten på Herrstadsfjället. Det är här det fallerar.

Supporten på T(F)elia säger att kontakten “fadar”, vilket lär innebära att den som en blinkers på en bil fungerar ibland och ibland inte. Skan(dal)ovas inhyrda tekniker klarar tydligen inte av att reparera det hela, eller har skogen vuxit upp mitt i radiostrålen? Vad andra teleoperatörer säger vet vi inte, men problemet är detsamma där, eftersom samma “lina” används även av dem.

Nu har många boende som är beroende av att kontakten fungerar tröttnat på det hela. Teknikstrul är till för att lösas och de bosatta i området får väl hoppas att inget händer som kräver samhällsinsats och kontakt med 112 när telefonen inte fungerar. Snabba åtgärder efterlyses, eller är det redan för sent?

Ska man lägga ner alltsammans här också?

Redaktionen
 
 


Ljungskile 2020 – är vi 10 000 då?

Allvarliga samtal om boende i Ljungskile.

Allvarliga samtal om boende i Ljungskile.

När sista banken stängde i Ljungskile – Swedbank tyckte tydligen inte om oss heller – gick tankesmedjorna igång på högvarv i Ljungskile. Nu har Ljungskile samhällsförening ihop med Ljungskile företagarförening gjort slag i saken och slagit ihop smedjorna till en verkstad som förhoppningsvis också ska gå på högvarv och producera idéer om framtiden på löpande band!

Ett möte på Turisthotellet i Ljungskile med 30-talet medverkande medborgare försökte efter bästa förmåga producera tankar om en hägrande framtid.Tydligen är det mest män som vill delta på detta verkstadsgolv, även om de båda ordförandena i föreningarna är kvinnor.
Idéerna flödade. Som “ska vi ha höghus i Ljungskile”, dock byggda på ett klimatsmart sätt. Ett förslag som kom fram var att man måste sälja bilen för att få flytta in där. Bilpool är det som ska gälla i stället.
Pernilla Hallberg och Anita Olsson diskuterar.

Pernilla Hallberg och Anita Olsson diskuterar.

Nåja – hur det blir med den saken får framtiden utvisa, det positiva är att det tänks och planeras!

Skola, vård, omsorg, hälsa, friskvård nämndes och diskuterades. Hur gör vi? Intressekonflikter finns mellan exploatörer och företagare/medborgare.

Hur får vi bredband till alla? I dag är det fråga om livskvalitet och säkerhet att få fram en bra “lina” till bostaden.

Hur hanterar man bäst fritid och kultur?

Hur hanterar man bäst fritid och kultur?

Och det kan ju ha sina sidor om man bor avsides långt upp i skogen.

Fritid och kultur? Hur gör vi? Även här kolliderar intressena. Ännu mer om vi blandar in handel och framför allt turism.

Handel och turism? Hur utvecklar vi det? Även här finns intressen på kollisionskurs om man ser till samhällsutveckling och miljötänk. Vad vill vi satsa på egentligen? Hur ska alla spretiga viljor kunna samsas?

En annan väsentlig fråga är kommunikationer. Allmänna sådana fungerar väl “sådär” idag. Dubbelspår till metropolerna både söderut och norrut vore en nåd att stilla bedja om – även om den nordliga metropolen ligger i Norge. Då är en ringlinje Göteborg – Uddevalla – Trollhättan mer realistisk i en närmare framtid. Den skulle i stor utsträckning underlätta arbets-pendlandet om man råkar bo i Ljungskile.

Eller rättare – man “råkar” inte bo i Ljungskile – man bor där för att man är hemma där och inte vill bo någon annan stans.

Peter Götell från Bohusläningen fanns på plats.

Peter Götell från Bohusläningen fanns på plats.

Allt avhandlades under argusögon från den närvarande pressen i form av Bohusläningen och Ljungskile Nyheter (folkhögskolans journalistlinje).

Fortsättning följer…

 

Tidigare inlägg

Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv

Kategorier

Googleannonser

Besöksstatistik

  • 134632Läsningar totalt:
  • 22Läsningar idag:
  • 84490Besökare totalt:
  • 20Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: