I Uddevalla fattas genomtänkta vindkraftbeslut…

Horisontlinje utan vindsnurror.

Horisontlinje utan vindsnurror.

Vem har egentligen rätt? En handfull markägare uppbackade av vindkraftsindustrin eller nära 2000 andra boende i Forshälla och Stenshult? Politikerna i den borgerliga majoriteten i Uddevalla kommun tycks hålla på markägarna!

För ett tämligen väl underbyggt rykte säger att dessa borgerliga politiker – det gäller dem i Miljö och stadsbyggnadsnämnden –  vid nästa möte på något sätt tänker förorda att planerade vindkraftsbyggen i Forshälla tillåts.

Detta innan den Landskapsanalys, som kostat skattebetalarna i runda slängar en halv miljon kronor, är slutförd. Snacka om att kasta pengarna i sjön!

I analysen ingick i mars 2012 en ”buss- och gåtur” där intresserade gratis kunde åka med och bilda sig en uppfattning. En uppfattning som i de flesta fall blev att man inte ville ha någon vindkraft i området.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2011 att inga tillstånd till byggen skulle få ges innan denna analys med vidhängande visualisering hade gjorts färdig. Men det beslutet verkar inte ha någon betydelse efter vad vi erfarit från initierat håll.

Från juridiskt håll i kommunen säger man att Miljö och stadsbyggnadsnämnden själva inte har befogenhet att fatta några som helst beslut i vetoärenden, eftersom ett annat beslut i kommunfullmäktige den 13 oktober 2010 reglerar denna fråga (Kommunfullmäktige beslut §229 2010-10-13, KS/2010:431). Beslutet måste fattas av Kommunstyrelsen.

Bussutflykten gör stopp i Forshälladalen.

Bussutflykten gör stopp i Forshälladalen.

Sedan den l augusti 2009 behövs inga bygglov för vindkraftverk som får tillstånd enligt miljöbalken. Men tillstånd till verk som inte är bygglovspliktiga får, enligt miljöbalken 16 kap 4 §, bara ges om kommunen har tillstyrkt det. Det innebär i praktiken att det råder kommunal vetorätt.

Det är detta veto som nämnden enligt våra uppgifter vill upphäva, nu i första hand för Forshälla.

Så nu är frågan vad som är viktigast. Markägarnas och vindkraftindustrins krav på att få bygga – eller över 500 hushålls boende- och livskvalitet? Hushåll där man i många fall hittills haft en borgerlig politisk uppfattning.

Även försäljningsvärdena för de berörda fastigheterna kommer att drabbas oavsett vad vindkraftlobbyn säger. Ett vanligt argument därifrån är att ”det blir ingen skillnad på fastigheternas värde…”. Men det har man inte en aning om innan fastigheten ska säljas. Och vem vill köpa ett hus intill en vindkraftsnurra…?

Att ta ett beslut nu verkar vara en panikartad åtgärd, vem som nu initierat den. För det är ändringar i regelverket på gång.

Energimyndigheten har ändrat sina kriterier om vad som är av ”riksintresse för vindkraft”. Denna nya ändring är nu ute på remiss och skall beslutas senare i vår. I förslaget finns inga områden för vindkraft inritade söder om Uddevalla centralort, däremot norr om vid Herrestadsfjället.

Det finns också nya rekommendationer för hur nära ett vindkraftverk ett bostadshus får finnas. Det nya minimiavståndet är satt till 800 meter, vilket skulle göra att det i praktiken blev omöjligt att bygga flertalet av de planerade verken. Sättet att mäta ljudpåverkan är också under revidering.

Så det finns många anledningar att vänta med beslutsfattandet ytterligare en tid. Oavsett vad de markägare tycker, som i ett öppet brev till kommunen kallat de boende i området för okunniga och känslomässigt styrda, kvarstår faktum. Vindkraftverk förändrar boende- och livskvalitet för dem som blir drabbade. Då måste man vara helt säker på vad man gör – innan man gör det.

För vi vill definitivt inte ha ytterligare en kommunal katastrof som den ute vid Lejdeberget, där etablerad vindkraft gjort befintliga bostäder i det närmaste obeboeliga på grund av ljudstörningar man inte förutsett. Hela detta projekt är en katastrof för dem som bor där – och som de hittills inte fått mycket hjälp från Uddevalla kommun att hantera.

Vi får hoppas att kommunen i framtiden är till för invånarna och inte för vindkraftsindustrin!

Björn

 

2 svar på I Uddevalla fattas genomtänkta vindkraftbeslut…

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 351Det här inlägget:
  • 153620Läsningar totalt:
  • 17Läsningar idag:
  • 98614Besökare totalt:
  • 11Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: